פרשת מקץ – שבת מברכים

הודעות

 • ​הקהילה מוזמנת לקידושא רבא לאחר התפילה לכבוד:
  • שני נישׂואין של ילדי פנינה וירון שׁוּר: בתם יערה לאלון ברזילאי, ובנם מושיק לירדן סנדיג
  • שתי נכדות של פביאה ושמואל (סטיבן) שאו: נולדה ליבי לאהרון ושׂרה, ונולדה קֵילה הֵיזֶל לגדעון ואטוסה.
 • ראו כתבה על ״המהפך של בקעה – שכונה ירוקה״ בעיתון כל העיר.

הדלקת נרות וזמנים בשבת חנוכה

 1. מנחה גדולה ביום ששי ב-13.15.
 2. חברי הקהילה יתבקשו להדליק בנרות שידלקו במשך שעתיים, כדי להספיק לקדש בבית, לאחר התפילה, ועוד הנרות ידלקו בסעודת ליל שבת וחנוכה.
 3. הדלקת נרות חנוכה בבית תתקיים לפני הדלקת נרות שבת . לאחר מכן ישירו את "הנרות הללו" ו"מעוז צור".
 4. 20 דקות לאחר זמן הדלקת נרות שבת בבית, תתקיים עוד הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת ברוב עם ובשירה.
 5. תפילת מנחה קטנה תתחיל מיד בגמר ההדלקה, 12-15 דקות לפני השקיעה כבכל יום.
 6. מנחה קטנה בשבת תתקיים כרגיל שעה ועשר דקות לפני מוצ"ש. שעור הרב יסתיים 10 דקות לפני צאת השבת, להקדמת תפילת ערבית.
 7. לפני תפילת ערבית יכריז הגבאי על הדלקת נרות חנוכה ושיריה שתהיה לפני תפילת "עלינו לשבח" .  . "כל הציבור מתבקש להמתין בסבלנות עד עד גמר התפילה כולה".

סדר יום

 • גבאי: שׂשׂון צַ׳קוטאי
 • בעל קורא: נתנאל
 • דבר תורה: ירון שׁוּר

זמנים

 • הדלקת נרות: 16:02
 • תפילת מנחה קטנה וקבלת שבת: 16:20 – הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת ולאחריה מתפללים מנחה קטנה
 • תפילת מנחה: 16:05
 • תפילת ערבית: 17:07
 • צאת השבת: 17:17
 • זמני תפילה פה
 • שיעורים פה

Announcements

  • The entire kehillah is invited to kiddush in honor of:
  • The double simcha of Penina and Yaron Schur: the marriage of Yaara to Alon Barzilai, and the marriage Moshik to Yarden Sendig
  • The double simcha of Fabia and Stephen Shaws: the birth of granddaughter Libi, born to Aharon and Sarah, and the birth of Kayla Hazel, born to Gideon and Atoosa.
  • See the article in Kol Ha'Ir on: "Baka – the Green Neighborhood" (Hebrew).

Schedule

 • Gabbai: Sasson Chacoty
 • Torah reading: Netanel
 • D'var Torah: Yaron Schur

Times

 • Candle-lighting: 4:02pm
 • Mincha and kabbalat shabbat: 4:20pm
 • Mincha: 4:05pm
 • Ma'ariv: 5:07pm
 • Shabbat ends: 5:17pm
 • Full tefilot times here
 • Classes here