פרשת ראה / שבת מברכים

הודעות

 • ​מזל טוב לדינה הֶרְבֶּט וּלסטיב טוברמן לרגל אירוסי בנם דניאל עם בח״ל הדר שאול.
 • מזל טוב לנועם וריקי קוֹם לרגל הולדת הנכדה, בת ליותם ומירי.
 • מזל טוב לשׂמחה אדל לרגל הולדת הנכדה — כרמל.
 • מזל טוב לברברה וקלמן פײַנברג לרגל בת המצווה של נכדתם, טובה יפה דוד, בת לארז וּדבורה דוד בהר-חומה.
 • ראו מקומות בבית הכנסת בימים נוראים תשע״ח.
 • ראו שבתון בית הכנסת 2018.
 • במסגרת השיפורים במרפסת של עזרת הנשים, שאנו מבצעים לקראת הימים הנוראים, נוציא את שלוש הדלתות הישנות שעמדו מאחרי הארון מאז השיפוץ הגדול לפני 17 שנה. הדלתות עשויות מעץ מלא ומיוחד ואם מי מהחברים יכול לעשות בהן שימוש נוכל להעבירן אל ביתו. נא לפנות אל מנחם זר כבוד.

סדר יום

 • גבאי: אלכּס פּוֹמסוֹן
 • בעל קורא: ג׳רי מילץ׳
 • דבר תורה: גדעון להמן
 • שיעור בין מנחה למעריב: ירון שור. הנושא: ״לראות ברכה לראות קללה.״

זמנים

 • הדלקת נרות: 18:44
 • תפילת מנחה וקבלת שבת: 17:46 ו-19:10
 • תפילת מנחה: 18:45
 • תפילת ערבית וצאת השבת: 19:56
 • זמני תפילה פה
 • שיעורים פה

Announcements

  • Mazal tov to Dina Herbet and Steve Toberman on the occasion of the engagement of their son Daniel to Hadar Shaul.
  • Mazal tov to Noam and Rivka Com on the birth of a granddaughter, born to Yotam and Miri.
  • Mazal tov to Simcha Edel on the birth of his granddaughter Carmel.
  • Mazal tov to Barbara and Kal Feinberg on the bat mitzvah of their granddaughter, Tova Yaffa David, daughter of Erez and Debra David of Har Homa.
  • Please review the reservation of High Holiday Seating 5778.
  • Also see the announcement of next April's 2018 Shabbaton.
  • As part of the renovation of our women's section (porch) toward the High Holidays, we will be removing three wooden doors that have stood behind the closet for the 17 years since our big renovation. They are made of heavy and high-quality wood. If you can use them, we can transport them to your place. Speak with Menachem Zer Kavod.

Schedule

 • Gabbai: Alex Pomson
 • Torah reading: Jerry Milch
 • D'var Torah: Gideon Lehman
 • Class between mincha and ma'ariv: Yaron Schur: "Seeing the blessing, seeing the curse"

Times

 • Candle-lighting: 6:44pm
 • Mincha and kabbalat shabbat: 5:46pm and 7:10pm
 • Mincha: 6:45pm
 • Shabbat ends: 7:56pm
 • Full tefilot times here
 • Classes here