פרשת ויקהל־פקודי / שבת חזק / שבת מברכים

הודעות

 • שעון קיץ מתחיל הלילה: מזיזים קדימה את השעון ב-2:00 ל-3:00.
 • מתחילים כבר תפילת מנחה וקבלת שבת מוקדמת ב-17:30.
 • משפחות אַסטרין, טאוב, מדוֶוד, ובראונסטַיין מזמינות את הקהל לקידושא רבא לאחר התפילה לכבוד שלוש נכדותיהן: גילי שירל (בת לאיריס ואבישי), פאולה אסתר שׁיָה (בת לצופיה וחנן), ואליען רחל (בת לאיתמר ובתיה).
 • מזל טוב לחיה ומרדכי סלע לרגל נישׂואי נכדתם ענבר עם בח״ל יהודה.
 • מזל טוב לרות רקובסקי על הולדת הנין, בן לאביטל ויצחק סֶפּטימוס, נכד ליואל ושושנה רקובסקי.
 • נשארים שלושה מקומות לשבתון בית כנסת ב-28/4/17. ראו פרטים, והתקשרו למנחם זר כבוד.
 • אירועים במנהל קהילתי בקעה.

סדר יום

 • גבאי: שׂמחה אֵדֶל
 • בעל קורא: שלמה וילסון
 • דבר תורה בשבת בבוקר: גדעון להמן
 • שיעור בין מנחה למעריב: מנחם זר כבוד: ״מגילת אסתר״

זמנים

 • הדלקת נרות: 18:18
 • תפילת מנחה וקבלת שבת: 17:30 ו-18:45
 • תפילת מנחה: 18:20
 • תפילת ערבית וצאת השבת: 19:30
 • זמני תפילה פה
 • שיעורים פה

Announcements

 • Summer-time starts Thursday night. At 2am it turns 3am.
 • We start early shabbat minyan this week: 5:30pm.
 • The Ostrin, Taub, Medved, and Brownstein families invite you to a kiddush in honor of 3 new granddaughters: Gili Shirel (born to Iris and Avishai), Paula Esther Shaya (born to Sophie and Hanan) and Eli'an Rachel (born to Itamar and Batya).
 • Mazal tov to Chaya and Mordechai Sela on the marriage of their granddaughter Inbar to Yehuda.
 • Mazal tov to Ruth Rackovsky on the birth of a great-grandson, born to Avital and Yitzhak Septimus, grandson to Yoel and Shoshanna Rackovsky.
 • There are three places available for the upcoming shabbaton on April 28. See details here and contact Menachem Zer Kavod.
 • See upcoming Baka events here.

Schedule

 • Gabbai: Simcha Edell
 • Torah reading: Bill Wilson
 • Dvar Torah on shabbat morning: Gideon Lehman
 • Class between mincha and ma'ariv: Menachem Zer Kavod: "Megillat Esther"

Times

 • Candle-lighting: 6:18pm
 • Mincha and kabbalat shabbat: 5:30pm and 6:45pm
 • Mincha: 6:20pm
 • Shabbat ends: 7:30pm
 • Full tefilot times here
 • Classes here