פרשת כי־תשׂא / פרשת פרה

הודעות

 • מזל טוב לגרשון ולאה לוֹאֶל לרגל הולדת הנכדה.
 • ביום שישי 17/3/17 מתקיים מרתון ירושלים. הנה מפת המסלולים.

סדר יום

 • גבאי: שׂשׂון צַ׳קוטאי
 • דבר תורה בערב שבת: שׂמחה אֵדֶל
 • בעל קורא: הרב נחום וינקלר

זמנים

 • הדלקת נרות: 17:13
 • תפילת מנחה וקבלת שבת: 17:40
 • תפילת מנחה: 17:15
 • תפילת ערבית וצאת השבת: 18:25
 • זמני תפילה פה
 • שיעורים פה

Announcements

 • Mazal tov to Lila and George Lowell on the birth of their granddaughter.
 • On Friday March 17 the Jerusalem Marathon is taking place. A track map is on this page.

Schedule

 • Gabbai: Sasson Chacoty
 • Dvar Torah on Erev Shabbat: Simcha Edel
 • Torah reading: Rabbi Neil Winkler

Times

 • Candle-lighting: 5:13pm
 • Mincha and kabbalat shabbat: 5:40pm
 • Mincha: 5:15pm
 • Shabbat ends: 6:25pm
 • Full tefilot times here
 • Classes here