פרשת שמות

 • יש שיעור בדף יומי בשבת בבוקר בשעה 7:15 ע"י אלישע גרטנר
 • אין שיעור ע"י הרב שלמה וילק שלחט"א בין מנחה וערבית
 • יש שיעור בשבת: : בין מנחה וערבית תתקיים שיעור ע"י ד'ר אברהם דוד, בנושא: מסעו של בנימין מטודלה במאה ה-12

שבת שלום

פרשת ויחי – שבת חזק

לוח זמנים לשבת

 • הדלקת נרות: 16:07
 • מנחה וקבלת שבת: 16:30
 • שיעור בדף יומי (לפני שחרית): 7:15 ע"י הרב שלמה וילק
 • שחרית: 8:00
 • סוף זמן קריאת שמע: מג"א: 8:31, גר"א: 9:10
 • מנחה גדולה: 13:15
 • מנחה קטנה: 16:10
 • יש שיעור לנשים בשעה 16:15 (בדיוק) של ג'ין מדווד, ברח' זרובבל 6 בנושא:
  • From Special Individuals to a Singular Nation: The Ethical wills of Ya'acov and Herzel. in English.
 • יש שיעור בין מנחה לערבית ע"י הרב שלמה וילק שליט"א בנושא "הלכות בית כנסת"
 • ערבית וצאת השבת: 17:23

תפילה במשך השבוע

 • שחרית: 6:00 ו-7:30
 • מנחה: 16:35
 • למוד משניות בין מנחה לערבית
 • ערבית: 18 דקות אחרי השקיעה (השקיעה השבוע 16:48- 16:53 )
 • שבת הבאה: פרשת שמות, הדלקת נרות  בשעה 16:12, מנחה וקבלת שבת 16:35

שיעורים במשך השבוע בבית כנסת "עמק רפאים"

 • יש שיעור בדף יומי  במשך השבוע אחרי תפילת ערבית(ע"י נחמיה יואל)
 • יש בית מדרש לנשים ללימוד נ"ך בבקיאות ביום א' בשעה 20:00ֿ
 • יש שיעור ע"י הרב שלמה וילק שליט"אֿ  בנושא: "אורות הקודש" של הרב קוק זצ"ל  כל יום שלישי בשעה: 21:00
 • יש שיעור בתלמוד מסכת מועד קטן בימי ב' ו-ה' אחרי מנין השני של שחרית ע"י פרופ' חיים מיליקובסקי

שבת שלום חורף גשום ובריא !!!

 

פרשת ויגש

לוח זמנים לשבת:

 • הדלקת נרות: 16:03
 • מנחה וקבלת שבת בזמן: 16:30
 • יש שיעור בדף יומי (לפני שחרית):  7:15 ע"י אלישע גרטנר
 • שחרית: 8:00
 • סוף זמן קריאת שמע: מג"א: 8:22, גר"א: 9:07
 • מנחה גדולה: 13:15
 • מנחה קטנה: 16:10
 • אין שיעור בין מנחה לערבית ע"י הרב שלמה וילק שליט"א
 • יש  שיעור ע"י  מנחם זרכבוד הנושא "יוסף החולם יוסף הפותר"
 • ערבית וצאת השבת: 17:09

יום ראשון: צום עשרה בטבת (צום העשירי)

 • עלות השחר בירושלים 4:59
 • זה יום הקדיש הכללי, לזכר הנספים בשואה שאין יודעים את יום מותו.
 • מנחה ויחל :16:15
 • סיום התענית 17:08

תפילה במשך השבוע

 • שחרית: 6:00 ו-7:30
 • מנחה: 16:30
 • למוד משניות בין מנחה לערבית
 • ערבית: 18 דקות אחרי השקיעה (השקיעה השבוע 16:44- 16:48)

שיעורים במשך השבוע

 • יש שיעור בדף יומי  במשך השבוע אחרי תפילת ערבית ע"י נחמיה יואל
 • יש שיעור לנשים בגמרא מסכת מגילה למתחילות ע"י הגב' יעל פנקובר ביום א' בשעה 18:45
 • יש בית מדרש לנשים ללימוד נ"ך בבקיאות ביום א' בשעה 20:00
 • יש שיעור ע"י הרב שלמה וילק שליט"א בנושא: "אורות הקודש" של הרב קוק זצ"ל כל יום שלישי בשעה: 21:00
 • יש שיעור תלמוד מסכת מועד קטן בימי ב' ו-ה' אחרי המנין השני של שחרית ע"י פרופ' חיים מיליקובסקי

        שבת שלום – חורף בריא וגשום!

 

פעמיים מזל טוב

 • מזל טוב: למרים שטיינר לרגל הולדת הנינה איילת חן בת לתומר ולאה מוריה הובר, יזכו המשפחות לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים בבריאות ובנחת לתפארת המשפחות!
 • מזל טוב: ל-אליעזר ודינה ברוקהיימר לרגל נשואי הנינה !

ברוך דיין אמת – אמא של ג'יי פומרנץ

בצער רב אנו מודיעים על פטירתה אמש של גב' ברונדל פומרנץ, אמו של חברנו גי פומרנץ. ההלויה תהיה היום בהר המנוחות ב1430. השבעה תהיה ברחוב כרמיה 6.

We regret to inform you of the passing last night of Mrs. Brondell Pomrenze, mother of our friend Jay Pomrenze. The funeral will take place at Har HaMenuchot at 230 PM TODAY. The shiva will be at 6 Cremieux Street.

שחרית 7:30
מנחה 16:25
ערבית 17:00