יארצייט של לארי רוט

אנו מזמינים אתכם להשתתף עמנו בערב זכרון
לרגל יום השנה (יארצייט) הראשון לפטירת יקירנו
נחום אליעזר (לארי) רוט ז"ל
יום ראשון, 18 במרץ 2012 (אור לכ"ה אדר תשע"ב) בשעה 20:00
בית כנסת רמב"ן, רחוב אמציה 4, ירושלים
— מרשה, דוד, חנה, ודניאל רוט

We invite you to join us in commemorating
the first Yahrzeit of our beloved
Larry Roth z”l
Sunday, March 18, 2012 (25 Adar 5772) at 8:00pm
Ramban Synagogue, 4 Amatzia St. Jerusalem
Marsha, David, Hannah, and Daniel Roth —


פרשת תצוה – שבת זכור

 • "משנכנס אדר מרבים בשמחה"
 • השבת פרשת זכור:
  • קריאה שניה בערך בשעה 10:25 תכף אחרי תפילת מוסף
  • יש שיעור בין מנחה לערבית ע"י אהרון זינגר בנושא "המדרש בכנפי הפשט"
 • תענית אסתר:
  • יום רביעי י"ג אדר 7/3/2012
  • תחילת הצום בעלות השחר בשעה 4:29
  • תפילת שחרית: 6:00  ו-7:30
  • תפילת מנחה-ויחל בשעה 17:10
  • סוף הצום בשעה 18:03
 • פורים דמוקפים:
  • יום שישי  ט"ו אדר 9/3/2012
  • יום חמישי בערב  תפילת ערבית בשעה 18:00  אחרי התפילה קריאת מגילה אסתר
  • אחרי קריאת המגילה הציבור מוזמן לשמחת פורים בארמון מש' מדווד (רח' זרובבל 6)
  • מסיבת פורים: כל משפחה תביא למסיבה את מה שהביאה בשנים שעברו.
  • נא לתאם את הכיבוד שמביאים עם דייאן רוזנשיין טל: 054-437-1300.
  • הכיבודים חייבים להגיעה עד לשעה 17:00 לבית מדווד
  • זמני התפילה בבוקר 6:00  ו-7:30 קריאת מגילה ב-2 המנינים
  • השנה אין קריאת מגילה לנשים
 • Parashat Zachor
  • 2nd reading ~10:25, after musaf
  • Shiur by Aaron Singer, between mincha and maariv
 • Ta'anit Esther
  • Wednesday, 13 Adar, March 7
  • Fast starts at 4:29am
  • Shaharit: 6:00, 7:30am
  • Minha at 5:10pm
  • Fast ends at 6:03pm
 • Shushan Purim
  • Friday, 15 Adar, March 9
  • Th. evening, maariv at 6:00pm, followed by Megilla reading
  • All are invited to a Purim party at the Medveds (6 Zerubbavel St.)
  • Every family should bring food, as in previous years
  • Please coordinate food with Diane Rosenschein
  • Food must arrive by 5:00pm
  • Friday morning shaharit at 6:00 and 7:30am
  • No women's megilla reading this year