פרשת במדבר / שבועות


 • לימוד בליל שבועות: בית הכנסת מזמין את הציבור הרחב ללימוד ליל שבועות. הלימוד יתקיים אי"ה בליל שבועות יום שלישי, 11/6/24, החל משעה 22:15. פרטים פה.
 • בבוקר חג השבועות יהיו שני מניינים – קריאת מגילת רות 4:45 ואחריה תפילת ותיקין ב- 5:10. מניין שני ב- 8:00.
 • ביקור סולידריות לשׂדרות – הוזמנו להצטרף לביקור בשדרות ב- 16/6. פרטים כאן.
 • שיעורי דף יומי והשיעור בין מנחה למעריב של הרב וילק יתקיימו כרגיל בשבת, אבל לא בחג שבועות.
 • לימוד ואמירת תהילים לנשים יתקיים השבת ב-17:45. זהבה פִישׁר תדבר.
 • ראו עמוד ועדת החסד: תוכניות חדשות: ביקור חולים וְאירוח.
 • ראו עמוד זמני תפילה: הדלקת נרות שבת: 19:08; הבדלה: 20:26.
 • תזכורת: המֵייל שלנו הוא info@yael.org.il.

Announcements

 • Shavuot Studies: Beit HaKnesset Emek Refaim invites the community to a night of learning in Hebrew, Erev Shavuot, Tuesday, June 11, beginning at 10:15pm. Details here.
 • There will be two minyanim on Shavuot morning: Megillat Ruth at 4:45am with early tefilla at 5:10am; second minyan at 8:00am.
 • Solidarity Visit to Sderot – We are invited to join Rambam Shul members for a visit to Sderot on June 16. Details here.
 • Rav Vilk’s daf yomi class and the shiur between mincha and ma'ariv WILL take place this Shabbat as usual, but not over Shavuot.
 • The Women’s tehillim and learning class will take place this Shabbat, at 5:45pm. Speaker: Zehava Fisher.
 • Visit our Hesed Committee page for new programs: Bikur Holim and Housing.
 • Visit our Times page: Shabbat candle-lighting: 7:08pm; Havdalah: 8:26pm.
 • Reminder: our email is info@yael.org.il.