פרשת בהר

 • משפחת דרוקר מזמינה את קהל המתפללים לקידוש אחרי המניין השני לרגל הולדת הנכדה, בת לחנניה וטובה דרוקר.
 • יום ירושלים: כמנהגנו, נחגוג את יום ירושלים בסעודה שלישית בשבת בחוקותי, כ"ד באייר 1/6 וגם בסיור כמפורט להלן. ביום חמישי, כ"ב באייר 30/5, ניפגש בשעה 15:45 בכניסה הראשית להר הרצל, מצוידים בכובעים ומים. אביב ויסקובסקי ידריך אותנו בעקבות הנופלים בסימן "כי מידי דברי בו, זכור אזכרנו עוד". המעוניינים להשתתף בסיור מתבקשים להירשם אצל מוטי קהת — 054-487-2292 או mkehat@gmail.com – וכן גם להעביר לחשבון ביה"כ תשלום ₪50 למשתתף, תוך ציון סיבת התשלום "עבור הסיור".
 • שיעורי הרב וילק יתקיימו השבוע.
 • לימוד ואמירת תהילים לנשים יתקיים השבת ב-17:45. פרל בּוֹרוֹ וגֵ׳יין מֶדוֶוד תדברנה. בשבוע הבא, פרשת בחוקתי, לא יתקיים המפגש.
 • ראו עמוד ועדת החסד: תוכניות חדשות: ביקור חולים ואירוח.
 • ראו עמוד זמני תפילה: הדלקת נרות שבת: 19:00; הבדלה: 20:17.

 


Announcements

 • The Drucker family invites the congregation to a kiddush following the late minyan on Shabbat in honor of the birth of their new granddaughter, daughter to Chananya & Tova Drucker. 
 • Yom Yerushalayim: We’ll celebrate Yom Yerushalayim with se'uda shelishit on Shabbat June 1st, and with a walking tour as follows: On Thursday May 30th, at 3:45 PM, we shall meet at the main entrance to Har Herzl, with hats and water, and be guided in the footsteps and the memories of the fallen by Aviv Wishkovsky, with simultaneous translation. Those interested in participating are requested to sign up with Mordy Kehat — 054-487-2292 or mkehat@gmail.com — and to promptly transfer ₪50  per participant to the shul's account, indicating its being "for the tour".
 • Rav Vilk’s shiurim will take place this week.
 • The Women’s tehillim and learning class will take place this Shabbat at 5:45pm. Pearl Borow and Jane Medved will speak. Next week, June 1, there will be no class.
 • Visit our Hesed Committee page for new programs: Bikur Holim and Housing.
 • Visit our Times Page: Shabbat candle-lighting: 7:00pm; Havdalah: 8:17pm.