פרשת אֱמֹר

 • מזל טוב לסטיבֶן ושׂוּרי דרוּקר להוּלדת הנכדה, בת לחנניה וטובה דרוקר.
 • מזל טוב לשרלוט ומוֹרי בלוּמנפלד להולדת נין, בן לעדין פֶּלוֹ ועינת בן ישר מאלון שבות, נכד לרחל בלומנפלד ואריק פלו מטורונטו ומרום וחגי בן ישר מאלון שבות.
 • יום ירושלים: כמנהגנו, נחגוג את יום ירושלים בסעודה שלישית בשבת בחוקותי, כ"ד באייר 1/6, וגם בסיור כמפורט להלן. ביום חמישי, כ"ב באייר 30/5, ניפגש בשעה 15:45 בכניסה הראשית להר הרצל, מצוידים בכובעים ומים. אביב ויסקובסקי ידריך אותנו בעקבות הנופלים בסימן "כי מידי דברי בו, זכור אזכרנו עוד". המעוניינים להשתתף בסיור מתבקשים להירשם אצל מוטי קהת — 054-487-2292 או mkehat@gmail.com – וכן גם להעביר לחשבון ביה"כ תשלום ₪50 למשתתף, תוך ציון סיבת התשלום "עבור הסיור".
 • לא יתקיימו שיעורי הרב השבוע.
 • לימוד ואמירת תהילים לנשים יתקיים השבת ב-17:45. תדברנה סוּזן יָמֶר וּדבורה פרייס-בלוּם.
 • ראו עמוד ועדת החסד: תוכניות חדשות: ביקור חולים ואירוח
 • ראו עמוד זמני תפילה: הדלקת נרות שבת: 18:56; הבדלה: 20:12.

Announcements

 • Mazal tov to Suri and Steven Drucker on the birth of a granddaughter, a daughter to Chanania and Tova Drucker.
 • Mazel tov to Charlotte & Morry Blumenfeld on the birth of a great grandson. The parents are Adin Pellow and Einat Ben Yashar of Alon Shvut and the grandparents are Rachel Blumenfeld and Eric Pellow from Toronto and Miriam and Chaggai Ben Yashar from Alon Shvut.
 • Yom Yerushalayim: We’ll celebrate Yom Yerushalayim with se'uda shelishit on Shabbat June 1st, and with a walking tour as follows: On Thursday May 30th, at 3:45 PM, we shall meet at the main entrance to Har Herzl, with hats and water, and be guided in the footsteps and the memories of the fallen by Aviv Wishkovsky, with simultaneous translation. Those interested in participating are requested to sign up with Mordy Kehat — 054-487-2292 or mkehat@gmail.com — and to promptly transfer ₪50 per participant to the shul's account, indicating its being "for the tour".
 • Rav Vilk’s shiurim will not take place this week.
 • The Women’s tehillim and learning class will take place this Shabbat at 5:45pm. Susan Yammer and Devorah Preiss-Bloom will speak.
 • Visit our Hesed Committee page for new programs: Bikur Holim and Housing
 • Visit our Times Page: Shabbat candle-lighting: 6:56pm; Havdalah: 8:12pm.