שבת חול המועד וּשביעי של פסח

 • מזל טוב למשה ועדינה שלזינגר לרגל נישׂואי נכדם אֱביתר ליוּבל באסרוּ חג. מזל טוב גם להורים, יעל ויוסי סיאס.
 • שיעורי הרב : בשבת ובחג יהיה רק דף יומי ולא שיעור בין מנחה לערבית.
 • לא יתקיים לימוד ואמירת תהילים לנשים השבת. 
 • אמירת התהילים תחזור ב: 4/05/24  
 • תכנית יום השואה (5/5/24): פרטים פה.
 • ראו עמוד זמני תפילה: הדלקת נרות שבת: 18:41; הבדלה: 19:55.
 • שביעי של פסח: הדלקת נרות 18:42; הבדלה 19:57

Announcements

 • Mazal tov to Moshe and Adina Schlezinger on the marriage next week of their grandson Evyatar to Yuval. Mazal tov to the parents Yael and Yossi Sayas.
 • Rav Vilk will give his usual Daf Yomi shiurim; but no shiur between mincha and maariv on both Shabbat and last day of chag.
 • The Women’s tehillim and learning class will not meet this Shabbat but will resume on May 4.
 • Yom HaSho'ah program (May 5) details here.
 • Visit our Times Page: Shabbat candle-lighting: 6:41pm; Havdalah: 7:55pm. 
 • 7th day of Pesach, candle lighting: 6:42pm, chag: ends at 7:57pm