פרשת מצורע – שבת הגדול – פסח

 • מזל טוב לנעמי וישׂראל ליפשיץ לנישׂואי הנכד שלמה יהודה, בנם של איילת וזיו מדימונה לרחל ויסברד מרמת גן.
 • יש הרבה זמנים לפרסם, יותר מדיי לרשום פה. לכן אנא תלחצו בקישור זה לראות את עמוד זמני תפילה שלנו.
 • יתקיים שיעור הרב וילק בבוקר השבת.
 • אחרי מנחה בשבת הרב וילק ישא את דרשת שבת הגדול בנושׂא ״בדמייך חיי״.
 • סיום מסכת בערב פסח – יתקיים אחרי שני המניינים בשחרית ויוּגש כיבוד.
 • לא יתקיים לימוד ואמירת תהילים לנשים השבת. אמירת התהילים תחזור ב: 4/5/24
 • קמחא דפסחא: לפרטים ראו כאן.
 • ניקיון פסח – בבקשה לנקות את התאים במושבים. יש להחזיר את הספרים השייכים לבית הכנסת למדפים.
 • מכירת חמץ – דרך ארגון ״צהר״ פה.
 • ראו פעילוית החדשה של ועדת החסד פה.
 • תכנית יום השואה (5/5/24): פרטים פה.
 • הדלקת נרות: 18:36, הבדלה: 19:50.
 • חג כשר ושׂמח!

Announcements

 • Mazal tov to Naomi and Yisrael Lifshitz on the marriage of their grandson, Shlomo Yehuda Abramowitz from Dimona to Rachel Weisbard from Ramat Gan. Mazal tov to the parents, Ayelet and Ziv Abramowitz.
 • There are many different times to announce, from candle-lighting to siyumim to eating to burning chametz to starting the seder to tefilot, too many to repeat here. So please click here to visit our Times Page.
 • Rav Vilk’s shiurim will take place this Shabbat. The topic for the Shabbat Hagadol drasha following mincha is: “In thy blood, live”.
 • Siyum on Erev Pesach – There will be a siyum and refreshment following both the shacharit minyanim.
 • The Women’s tehillim and learning class will not meet this Shabbat but will resume on May 4.
 • Remember to send your Kimha DePisḥa. Details here.
 • Pesaḥ cleaning – members are requested to clean out any boxes at their seats and to return books that belong to the Beit Knesset to the shelves.
 • Selling Ḥametz – through the “Tzohar” website here.
 • See the new activities of the Hesed Committee here.
 • Yom HaSho'ah program (May 5) details here.
 • Enjoy a happy and kosher Pesaḥ.
 • Candle-lighting: 6:36pm, havdalah: 7:50pm.