פרשת תזריע

 • מזל טוב לשׁלום שׂמחה אֶלבֶּרט, הבן של נעמי רוֹט ומיכאל אֶלבֶרט, לרגל בחירתו לרשימת פוֹרבְּס ישראל 30under30. פרטים פה.
 • לא יתקיימו שיעורי הרב וילק השבת.
 • יתקיים ב-17:30 לימוד ואמירת תהילים לנשים בשבת. תדברנה דבורה פרייס-בּלוּם וזהבה פישר.
 • כמו בכל שנה מארגנים קופסאות שימורים ופרטי מזון מכל הסוגים ואשר הם בגדר חמץ. אנו נמסור אותם למי שזקוקים להם. אנא הניחו אותם בקופסאות קרטון שיהיו בבית הכנסת עד יום די, 17/4/24 עד 19:00.
 • קמחא דפסחא …לפרטים ראו כאו.
 • ניקיון פסח – בבקשה לנקות את התאים במושבים. יש להחזיר את הספרים השייכים לבית הכנסת למדפים.
 • מכירת חמץ – דרך ארגון ״צהר״ פה.
 • תפילות בליל הסדר – בגלל השעה המאוחרת נקדים את תפילת ערבית. זמני תפילה בליל פסח: מנחה גדולה ב: 14:00, מנחה קטנה ב: 19:00, ערבית ב: 19:20. אין לקדש לפני 19:37.
 • אירוח לעת הצורך….לפרטים תלחצו כאן.
 • תכנית יום השואה (5/5/24): פרטים פה.
 • ראו עמוד זמני תפילה: הדלקת נרות שבת: 18:31; הבדלה: 19:44.

Announcements

 • Mazal tov to Shalom Simcha Elbert, son of Nomi Roth and Michael Elbert, on his selection to Forbes Israel's "30under30" list. More here.
 • Rav Vilk’s classes will not take place this Shabbat.
 • The Women’s tehillim and learning class will meet this Shabbat at 5.30pm. Devorah Preiss-Bloom and Zehava Fisher will speak.
 • Our annual collection of closed food items, including chametz, will be distributed to the needy. Please place them in the cartons in shul by Wednesday, April 17 by 7pm.
 • Please remember to send your Kimha DePisḥa. Details here.
 • Pesaḥ cleaning – members are requested to clean out any boxes at their seats and to return books that belong to the Beit Knesset to the shelves.
 • Selling Ḥametz – through the “Tzohar” website here.
 • Tefillot on Erev Pesaḥ – due to the late hour, we will daven arvit early. Minḥa Gedola: 2:00pm; Minḥa Ketana: 7:00pm; Arvit: 7:20pm. Kiddush not before 7:37pm.
 • A place to stay, or room to spare? Details here.
 • Yom HaSho'ah program (May 5) details here.
 • Visit our Times Page: Shabbat candle-lighting: 6:31pm; Havdalah: 7:44pm.