קִמְחָא דְּפִסְחָא תשפ״ד

לכל חברי הקהילה:נא שילחו את תרומותיכם בהקדם כדי שנוכל להספיק להעבירם לנזקקים באמצעות שש לשכות הרווחה באזורנו. כל משפחה תקבל תלושי קניות בהתאם לגודלה ורמת נזקקותה.

את התרומות אפשר להעביר אל חשבון קרן הצדקה: 659307 בבנק הפועלים סניף 748 וּלציין: "קמחא דפיסחא". אפשר גם באמצעות התא בכניסה לעזרת הגבדים. תודה.


To our kehillah:

Please send your Kimḥa DePisḥa charitable contribution in soon, so that we can transfer help to the needy this Pesach through six agencies in our area. Every recipient will receive food coupons according to family size and need.

You can transfer your contribution to the shul's Tzedakah Fund: 659307 at Bank HaPoalim, Branch 748. Please note: "Kimḥa DePisḥa". You can also write a check and place it in the box by the men's section of the shul. Thank you.