פרשת תרומה

  • מזל טוב למוֹרי ושרלוֹט בלוּמנפלד להולדת הנינה, בת ליוני וטובי פֶּלוֹ מטוֹרוֹנטוֹ.
  • קיבלנו פניה ממִנהלת גינות העיר / בקעה רבתי למתנדבות לעזור לכ-300 נשות חיילים מגויסים. למידע נוסף צרו קשר עם יעל 054-565-7102 או תעיינו פה.
  • תהילים: יתקיים לימוד ואמירת תהילים לנשׁים השבת ב- 16:15. שׂיחה ודברי תורה מפי גֵ'יין מדווד ופֶּרל בוֹרוֹ.
  • ראו עמוד זמני תפילה: הדלקת נרות שבת: 16:51; הבדלה: 18:04.

Announcements

  • Mazal tov to Morry and Charlotte Blumenfeld on the birth of a great-granddaughter. The parents are Yoni and Tovi Pellow, of Toronto.
  • We received a request from the Greater Baka and Ginot Ha’Ir community centers for volunteers to help 300 wives whose husbands are in miluim. For more info, call Yael at 054-565-7102.
  • The Women’s Tehillim and learning class will meet this Shabbat at 4:15pm. Jane Medved and Pearl Borow will speak.
  • Visit our Times Page: Shabbat candle-lighting: 4:51pm; Havdalah: 6:04pm.