פרשת יתרו – שבת מברכין

  • מזל טוב כפול לרב אהרון ופרל בּוֹרוֹ: לבת המצווה של נינתם מירב, ביתם של הרב חיים וצביה זימרמן, ולהולדת נינה, בת לשמואל וג׳סיקה זימרמן; שתי הבנות נכדות לבקי וג׳ו זימרמן.
  • במוצ״ש (3.2) מיד אחרי ערבית (בשעה 18:00) נקיים אסיפת חברים כדי לבחור ועד חדש, לשמוע דיווח מהוועד הנוכחי ולקיים דיון כללי
  • אלה החברים והחברות העומדים לבחירה לוועד באסיפה:
   • מיכאל גיליס
   • נעמי ליפשיץ
   • דוד אוליבסטון
   • יהודה אלשטיין
   • לילה קורן
   • חוה סקלֵייר
   • יוסי אורבך
   • מוטי קהת
   • יונה הונל
  • קהילת ב״כ רמב״ן מזמינה חברי ב״כ עמק רפאים להצטרף בקטיף הבא במושב עין הבשור: יום שני כ"ו שבט 5.2. ראו פרטים פה. 
  • שיעוריו של הרב וילק יתקיימו השבת. 
  • תהילים: יתקיים לימוד ואמירת תהילים לנשים השבת ב: 16:15. שיחה ודברי תורה מפי פרל בורו וזהבה זר כבוד  
  • ראו עמוד זמני תפילה: הדלקת נרות שבת: 16:39; הבדלה: 17:52.

Announcements

 • A double mazal tov to Harav Aaron and Pearl Borow: first, on the bat mitzvah of their great-granddaughter Meirav, daughter of Rav Chaim and Tzivia Zimmerman; and, second, on the birth of a great-granddaughter to Shmuel and Jessica Zimmerman. Becky and Joe Zimmerman are grandparents of both girls.
 • On Motzei Shabbat (Feb. 3) immediately following Arvit (6:00pm) there will be a general meeting of members to elect a new va’ad, to hear reports and for general discussion.The following are the candidates standing for election to the va’ad at the upcoming general meeting:
 •  Michael Gillis
 •  Naomi Lifshitz
 •  David Olivestone
 •  Lila Korn
 •  Judah Elstein
 •  Yossi Urbach
 •  Hava Sklare
 •  Mordy Kehat
 •  Yona Honel 
 • Beit Knesset Ramban invites members of the Yael community to join in picking fruit and vegetables in Moshav Ein HaBesor in Otef Azza, Monday, February 5. Details here.
 • Rav Vilk’s shiurim will take place this Shabbat.
 • The Women’s Tehillim and learning class will meet this Shabbat at 4:15pm. Pearl Borow and Zehava Zer Kavod will speak.
 • Visit our Times page. Shabbat candle-lighting: 4:39pm; Havdalah: 5:52pm.