פרשׁת בשׁלח – שׁבת שׁירה

 • מזל טוב למימי ושמעון קהן לאירוסי ביתם גילי לגאי, בנם של ניר והלֵיין יוגב מקיבוץ טירת צבי.
 • למעוניינים להצטרף לשבת הקהילתית בבית שאן בשבת פרשת צו, 29-30/3 אנא עיינו בפרטים כאן. תשלום עד 1/2/24. נותרו מקומות ספורים.
 • במוצ״ש פרשת יתרו (3.2) מיד אחרי ערבית (בשעה 18:00) נקיים אסיפת חברים כדי לבחור ועד חדש, לשמוע דיווח מהוועד הנוכחי ולקיים דיון כללי. 4 חברי ועד חייבים לפרוש אחרי 5 שנים בוועד ואנחנו מחפשׂים חברים חדשים. האחראי על החיפוש הוא אלכּס פוֹמסוֹן. כל המעוניין לשמש כחבר וועד או להציע חבר אחר, מוזמן לפנות לאלכס.
 • שיעוריו של הרב וילק יתקיימו השבת.
 • תהילים: לא יתקיים לימוד ואמירת תהילים לנשים השבת. השיעורים יתחדשו בשבת פרשת יתרו, 3/2/24.
 • ראו עמוד זמני תפילה: הדלקת נרות שבת: 16:32; הבדלה: 17:46.

Announcements

 • Mazal Tov to Howie and Mimi Kahn on the engagement of their daughter Gili to Guy, son of Nir and Helaine Yogev of Kibbutz Tirat Tzvi.
 • Join us for a Shabbat Kehila in Beit Shean, Shabbat Tzav, March 29-30. Details here. Payment must be made by February 1. There are only a few rooms left!
 • On Motzei Shabbat Yitro (Feb 3) immediately following Arvit (6:00pm) there will be a general meeting of members to elect a new va’ad, to hear reports and for general discussion. Four va’ad members are required to leave after their 5-year term and we are seeking candidates. Alex Pomson is responsible for the search; anyone interested in joining the va’ad or in nominating another member is invited to contact him.
 • Rav Vilk’s shiurim will take place this Shabbat.
 • The Women’s Tehillim and learning class will not meet this Shabbat. Class is scheduled to resume next Shabbat, February 3, Parshat Yitro.
 • Visit our Times page. Shabbat candle-lighting: 4:32pm; Havdalah: 5:46pm.