פרשת ויצא

הודעות

 • יתקיימו השיעורים של הרב וילק השבת.
 • תהילים: בבית המדרש הקטן בשעה 16:00 בדיוק יתקיימו לימוד ואמירת תהילים לנשים בבית המדרש. פֶּרל בּוֹרוֹ וּזהבה פישר ידברו ולאחר מכן אמירת תהילים לחזרתם בשלום של חיילינו, הפצועים והשבויים. חשוב: אנא הביאנה עמכן ספר תהילים.
 • הרחבת הוראות פיקוד העורף: נא עיינו בעדכונים ביטחוניים פה.
 • דיור עבור בנות שירות לאומי: נא ראו הודעה חשובה פה.
 • ביטחון: בשבתות יהיו חברים חמושים בכל התפילות. כל חבר הנושא נשק ברישיון מתבקש להגיע עם נשק לבית הכנסת. בבקשה אנא הימנעו מהתקהלות בחצר הקדמית.
 • בקשה לשמירה על בריאות הציבור: מתפללים ומתפללות שנמצאו חיוביים לקורונה מתבקשים לא להגיע לבית הכנסת. אלה שיש להם סימפטומים כגון שיעול מתבקשים לחבוש מסכות.
 • ראו עמוד זמני תפילה: הדלקת נרות שבת: 16:01; הבדלה: 17:15.

Announcements

 • Rav Vilk’s shiurim will take place this Shabbat.
 • Women’s Tehillim and learning will continue this Shabbat in the small Beit Hamidrash at 4:00pm sharp. Pearl Borow and Zehava Fisher will speak, followed by the recitation of tehillim for the safe return of our soldiers, the captives, and all who have been injured. Please bring a Sefer Tehillim with you.
 • Security: On Shabbat there will be armed members at all services. In addition, members licensed to carry a weapon are asked to come armed to Beit Knesset. Please do not gather in the front courtyard.
 • Housing women serving in the National Service: please see the important announcement here.
 • COVID: to protect the health of the community those who have tested positive for COVID are asked to not attend beit knesset. Those with symptoms such as a cough are asked to wear a mask.
 • Visit our Times page. Shabbat candle lighting: 4:01pm; Havdalah: 5:15pm.