שלושים לאסון 7 לאוקטובר

יום השלושים לאירוע שמחת תורה ולמלחמה

יום א' הקרוב, כ״א במרחשוון, הוא יום השלושים לאירועי שמחת תורה ופתיחת המלחמה.

בשחרית שביום ראשון בשני המניינים נֹאמר ״א-ל מלא רחמים״ לזכר הנרצחים והנופלים, נאמר תפילה לחיילי צה"ל והתפילה לשלום השבויים והחטופים. בתהילים בסוף התפילה נוסיף שיר המעלות ממעמקים. כל הקהילה מוזמן לבוא לתפילות בשעה 6.00 ובשעה 6.45.


This Sunday marks the shloshim since the events of Simḥat Torah and the beginning of the war. On Sunday at Shaḥarit of both minyanim we will recite “El Maleh Rachamim” for the murdered and the fallen, prayers for the armed forces and for those seized and kidnapped in Gaza. We will add to the Tehillim at the end of shaḥarit. All are invited to attend either at 6:00am or at 7:45am.