פרשת וירא

הודעות

 • מזל טוב לחיה וטוביה קלוגהפט לרגל אירוסי ביתם מעין לקורן וולק ממודיעין.
 • קיבלנו פניות לעזרה ולתרומות בתקופת המלחמה. נפרסם פניות עם קשר ישיר לחברי הקהילה. ראו דף חדש ״תרומות בעת מלחמה״.
 • מעדכנים את חוברת חברי הקהילה, ונהיה אתכם בקשר דרך מֵייל אם טרם מלאתם טופס חברות.
 • נותרו עוד שלושים לוחות שנת תשפ"ד. חברים שטרם קיבלו ומעוניינים בלוח יכולים לבקש ממנחם זר-כבוד במייל: mzer@walla.com .
 • קידושים: יִדָחו עד להודעה חדשה.
 • השיעורים של הרב וילק יתקיימו בשבת בבֹּקר אך לא בין מנחה למעריב אחה״צ.
 • תהילים: בשבת זו, פרשת וירא, בשעה 16:00 יתקיימו לימוד ואמירת תהילים לנשים בבית המדרש. פרל בורו תתן שיעור קצר ולאחר מכן אמירת תהילים לחזרתם בשלום של חיילינו, הפצועים, והשבויים. חשוב: אנא הביאו עמכם ספר תהילים.
 • בקשה לשמירה על בריאות הציבור: מתפללים ומתפללות שנמצאו חיוביים לקורונה מתבקשים לא להגיע לבית הכנסת. בקשה זו חשובה מיוחד בחגים כאשר בית הכנסת והחצרות צפופים. אלה שיש להם סימפטומים כגון שיעול מתבקשים לחבוש מסכות.
 • ראו עמוד זמני תפילה: הדלקת נרות שבת: 16:13; הבדלה: 17.25

Announcements

 • Mazal Tov to Tuvya and Chaya Klughaupt on the engagement of their daughter Mayan to Koren Walk from Modiin.
 • We have received requests for help during the war. See our website's new page — תרומות בעת מלחמה.
 • We are updating our membership directory and may contact you by email in the coming weeks if you have not already completed the membership form.
 • There are still printed תשפ"ד/ 2023-24 calendars available for members. Contact Menahem Zer Kavod at mzer@walla.com.
 • Kiddushim scheduled for the coming weeks are postponed until further notice.
 • Rav Vilk’s shiurim will take place this Shabbat morning — but not in the afternoon between minḥa and ma'ariv.
 • The women’s Learning and Tehillim will continue this Shabbat “Vayera” in the small beit midrash. Because of the time change we will begin at 4:00pm. Pearl Borow will give a short shiur followed by the recitation of tehillim for the safe return of our soldiers, the captives, and all who have been injured. Please bring a Sefer Tehillim with you.
 • Security: On Shabbat there will be armed members at all services. In addition, members licensed to carry a weapon are asked to come armed to Beit Knesset. Please see important updates here.
 • COVID: to protect the health of the community those who have tested positive for COVID are asked to not attend beit knesset. Those with symptoms such as a cough are asked to wear a mask.
 • Visit our Times page. Shabbat candle lighting: 4:13pm; Havdalah: 5:25pm.