בתי כנסת מאמצים בתי מלון של מפונים

קהילתנו הצטרפה לפרויקט של בתי כנסת מאמצים בתי מלון בהם משתכנים מפונים מיישובי הגבולות בדרום ובצפון. זה אומר שאנחנו כקהילה התחייבנו להושיט עזרה לפי בקשתם של הרכזים הנמצאים בכל בית מלון. מדובר בהספקת ציוד וכל עזרה אחרת שיבקשו. חברי הקהילה כבר ענו לבקשה להציע דירות עבור בנות שירות. הוצאות הפרויקט יהיו באחריות קרן הצדקה של הקהילה. זאת הזדמנות לחדש את התרומות לקרן הצדקה פה:

https://direct.tranzila.com/yaeltzdka/


Batei Knesset Adopting Hotels of Evacuees

We have joined a project of communities adopting hotels housing evacuees from the North and South of the country. We will offer help as requested by the coordinators in each of the hotels. This help includes providing needed equipment and other forms of assistance. A number of members have already responded positively to the need for apartments for women in National Service who are working with the evacuees. The financial responsibility will fall on the Tzedakah Fund. This is a good occasion to renew your donations to the Fund here: https://direct.tranzila.com/yaeltzdka/.