פרשת האזינו – שבת שובה – יום כיפור

הודעות

 • מזל טוב לטוביה ולחיה קלוגהפט על חתונת בנם יניב מאיר לרות דגן מקרני שומרון. מזל טוב גם לניצן וקרן דגן, הורי הכלה ולכל המשפחה. משפחת קלוגהפט מזמינה את את הקהל לקידוש רבא לאחר המנין של 9:00.
 • שבת שובה: מניין מנחה המוקדם האחרון לעונה יהיה ב-17:10. משבת הבאה יתקיים מנין אחד בערב שבת.
 • השיעור של הרב וילק בדף יומי יתקיים השבת בנוסף לדרשת שבת שובה אחר הצהריים בין מנחה לערבית: ״ונשלמה פרים שפתינו״ על קרבנות.
 • תפילת מנחה: 17:50 תפילת ערבית: 19:11.
 • יום כפור: אם הזמנתם מקומות וכבר יודעים שלא תהיו בב״כ לחלק מיום כיפור, נא להודיע ל: mekomot.yael@gmail.com.
 • סליחות ושחרית בימי חול: 7:25 / 5:30
  בחג סוכות המנין הראשון יתחיל ב-6:30 כדי שיהיה זמן לקריאת מגילת קהלת.
 • הושענא רבה: כמדי שנה נערוך ערב לימוד בבית הכנסת באדיבות ששון צ'קוטאי. פרטים פה.
 • שמחת תורה:
  מזל טוב לחתנים \ כלה:
  * חתן תורה: מנחם זר כבוד
  * חתן בראשית: יונתן פורת
  * כל הנערים: גרשון (ג׳ורג׳) לואל
  * כלת התורה: מימי קהן
 • כמדי שנה נקיים קריאה בתורה לנשים. אנו זקוקות לנשים נוספות שתקראנה בתורה. כל מי שרוצָה לקרוא עליה או יכולה לגיס עוד קוראות, אנא מלאי את הטופס בקישור זה או התקשרי לדבורה פרייסבלום.
 • בקשה לשמירה על בריאות הציבור :מתפללים ומתפללות שנמצאו חיוביים לקורונה מתבקשים לא להגיע לבית הכנסת. בקשה זו חשובה מיוחד בחגים כאשר בית הכנסת והחצרות צפופים. אלה שיש להם סימפטומים כגון שיעול מתבקשים לחבוש מסכות.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות שבת: 18:01; הבדלה: 19:11

Announcements

 • Mazal Tov to Tuvya and Chaya Klughaupt on the wedding of their son Yaniv Meir to Ruth Dagan from Karney Shomron. Mazal tov, as well, to Nitzan and Keren Dagan, Ruth’s parents and to the whole family. The Klughaupts invite the whole congregation to a Kiddush Raba after the 9:00 minyan.
 • Shabbat Shuva: The last early minyan for this season will begin at 5:10pm. After Shabbat Shuva, there will be only one minyan on Friday nights.
 • Rav Vilk’s shiur in daf yomi will take place this Shabbat in addition to a Shabbat Shuva drasha, ונשלמה פרים שפתינו״: על קרבנות”, between mincha and arvit.
 • Mincha: 5:50pm, Arvit: 7:11pm.
 • Yom Kippur: Anyone who ordered seats and knows that they will not be in our shul for part of Yom Kippur, please send a note to mekomot.yael@gmail.com.
 • Selichot during the week: 5:30am / 7:25am.
 • Sukkot: The first minyan on Sukkot will begin at 6:30am in order to have time to read Kohellet.
 • Hoshana Raba: As every year, there will be an evening of learning, sponsored by Sasson Chacoty. Details here.
 • Simchat Torah:
  We are pleased to announce this year’s chatanim / kallah for Simchat Torah:
  * Chatan Torah: Menachem Zer Kavod
  * Chatan Bereishit: Jonathan Porath
  * Kol Hane’arim: George Lowell
  * Kallat HaTorah: Mimi Kahn
  Mazal tov to the honorees!
 • Women's Torah reading for Simchat Torah: we will once again be offering women aliyot on Simchat Torah. We are in need of additional readers. If you or someone you know is interested in reading an aliyah, please fill out the form, click here. You may also contact Devorah Preiss-Bloom.
 • To protect the health of the community those who have tested positive for Covid are asked not to come to the Beit Knesset. This is particularly important during the holidays when the Beit Knesset and surrounding courtyards are crowded. Those with symptoms such as a cough are asked to wear a mask.
 • Visit our Times page. Shabbat candle lighting: 6:01pm; Havdalah: 7:11pm.