ראש השנה תשפ"ד

הודעות

 • זמן תקיעת שופר ביום ראשון : 10:20 בשני ימי ראש השנה תהיה הפסקה קצרה עם  קידוש צנוע לפני תפילת מוסף. ביום א׳ של ר״ה, הקידוש בתרומת משפחת פוזי, לזכרו של אברהם אריה בן שרגא פייבל הלוי ז"ל.
 • מזל טוב לדַייאן וּשמואל רוזנשיין על לידת הנכדה, מאיה, בת לאביבה ועקיבא רוזנשיין, אחות לאמיתי.
 •  בשמחת תורה: כמדי שנה נקיים קריאה בתורה לנשׁים. אנו זקוקות לנשׁים נוספות שתקראנה בתורה. כל מי שרוצה לקרוא עליה או יכולה לגיס עוד קוראות, אנא מלאי את הטופס בקישור זה  או התקשרי לדבורה פרייסבלום.
 • ראו פה מכתב מהרב שלמה וילק לקראת ראש השנה תשפ״ד
 • תפילת סליחות ושחרית בימי חול:  7:25 / 5:30
 • שבת שובה:  המניין המוקדם האחרון לעונה. מנחה וקבלת שבת ב17:10.  אחרי זה יתקיים מנין אחד בערב שבת.
 • לחברים ותיקים וחדשים שטרם שלמו דמי חבר: בהתקרב שנת תשפ"ד, הבאה עלינו לטובה, נבקשכם לשלם דמי חבר בהקדם: ₪1,000 לזוּג או משפחה ו- ₪500 ליחיד. ראו פרטים פה.     
 • מידע על חברי הקהילה: נבקשכֶם למלא וּלעדכן שוּב את טפסי החברות פה. טופס אחד לכל בן/בת זוג או טופס בודד ליחיד. אנו מארגנים מחדש את המידע הנחוץ על חברי הקהילה, במקום כמה רשימות נפרדות שהצטברו במהלך שנים האחרונות. מכאן ואילך נשמור וּנעדכן רשימה אחת בלבד. על פי רשימה זו בכוונתנו להכין מחדש את ספר חברי הקהילה כולל תמונות. (נבקש תמונות בשלב מאוחר יותר.) אנא עזרו לנו בכך.
 • אם הזמנתם מקומות וכבר יודעים שלא תהיו בב״כ ליום אחד בראש השנה או לחלק מיום כיפור, נא להודיע ל: mekomot.yael@gmail.com.
 • שיעוריו של הרב וילק לא יתקיימו השבת.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות שבת: 18:10; הבדלה: 19:21

Announcements

 • Shofar blowing on the second day is scheduled to begin at 10:20. There will be a short, modest kiddush before Musaf on both days of Rosh Hashanah. The kiddush on Shabbat, the first day of Rosh Hashanah, is sponsored by the Fayge and Carl Posy in memory of Fayge’s father, Avraham Aryeh ben Schraga Feivel HaLevi ז”ל
 • Mazal tov to Diane and Bob Rosenschein on the birth of their granddaughter, Maya, born to Aviva and Akiva Rosenschein, and sister to Amitai.
 • Female layner for women's Simchat Torah kriat hatorah: We will once again be offering women aliyot on Simchat Torah. We are in need of additional layners. If you or someone you know is interested in layning an aliyah, please fill out the form, click here. You may also contact Devorah Preiss-Bloom. 
 • Please see this letter from Rabbi Shlomo Vilk.
 • Selichot during the week:  5:30 / 7:25 am
 • Shabbat Shuva: 22.9: The last ‘early’ minyan for this season, will begin at 5:10 pm. After Shabbat Shuva, there will be only one minyan on Friday nights.
 • To Members Old and New: Please pay membership dues if you haven’t yet done so. Dues are ₪1,000 per family or couple, ₪500 for an individual. Please pay promptly here.                                                                                                           
 • Membership information: Please fill out this form. Please fill out a form for each partner.. Even if you have filled it out in the past, please do so again. We are organizing and cleaning up the several lists that we have, so this will be the official one. We will ask you for pictures later.
 • Anyone who ordered seats and knows that they will not be in our shul for one of the days of Rosh Hashanah or for part of Yom Kippur, please send a note to mekomot.yael@gmail.com
 • Rav Vilk’s shiurim will not take place this Shabbat. 
 • Visit our Times page. Shabbat candle lighting: 6:10pm; Havdalah: 7:21pm.