פרשת ניצבים וילך

הודעות

 • ארנולד וויקטוריה קיש מזמינים את הציבור לקידושא רבא לכבוד יום ההולדת 90 של ארנולד. הזוג קיש מתגוררים ברחוב בית לחם והצטרפו כחברים למנין לפני כחודש וחצי.
 • סליחות מוצ״ש 23:00. שליח הציבור יהיה משה דיקמן. ראו הודעה ממשה לקהילתנו פה.
 • סליחות בימי חול: 5:30 / 7:25 (בערב ראש השנה 5:00 / 7:25)
 • מזל טוב לפרופסור מרדכי נחום פנקובר וּלאשתו, פיליס מאיר, לאירוסי נכדתם תפארת לאה למתניה יהודה. ההורים הם אבי ורחל פנקובר מטלמון ומשה וחנה לדרר ממעלה לבונה.
 • מזל טוב כפול לנעמי וישראל ליפשיץ: ב-ז' אלול התחתנה נכדתם תהילה, ביתם של איילת וזיו אברמוביץ מדימונה, עם נֹעם פרץ מקרית גת. ב-י"ב אלול התחתן נכדם חיים, בנם של תרצה ויעקב ליפשיץ מרבבה, עם הודיה רוזנפלד מלוד.
 • מזל טוב פעמיים לדוד ואנדי ארנוביץ: נולד להם נכד, מתן מאיר, לגבי ונֹעה וולדמן ארנוביץ לפני חודש, ובנם זאב התחתן השבוע עם תמר כץ משערי תקווה.
 • מזל טוב לז'ק הובר לנישׂואי ביתו אריאן לז'ן מקס קוסקיביץ בפריס.
 • ראש השנה / יום כיפור: ראו פה רשימת בעלי תפקידים / חזנים לתפילות הימים הנוראים.
 • אם הזמנתם מקומות וכבר יודעים שלא תהיו בב״כ ליום אחד בראש השנה או לחלק מיום כיפור, נא להודיע ל: mekomot.yael@gmail.com.
 • שיעוריו של הרב וילק לא יתקיימו השבת.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות שבת: 18:19; הבדלה: 19:30

Announcements

 • Arnold and Victoria Kisch invite the congregation to kiddush this Shabbat after the second minyan, in celebration of Arnold's 90th birthday. The Kisches live on Derech Beit Lechem and are new members.
 • Selichot: Following Shabbat Parshat Nitzavim-Vayelech at 11:00pm, there will be the first night of Selichot, led by Moshe Dickman. Click here for a message from Moshe to our congregation.
 • Selichot during the week: 5:30am / 7:25am. On Friday, Erev Rosh Hashanah, 5:00am / 7:25am.
 • Mazal tov to Prof. Monty N. Penkower and his wife Phyllis Mayer on the engagement of their granddaughter, Tiferet Leah to Matanya Yehuda. The parents are Avi and Rochelle Penkower of Talmon and Moshe and Chana Lederer of Ma’aleh Levona.
 • A double mazal tov to Naomi and Yisrael Lifshitz. Their granddaughter, Tehilla, daughter of Ayelet and Ziv Abramowitz of Dimona, married Noam Peretz of Kiryat Gat. Their grandson, Chaim, son of Tirtza and Ya’acov Lifshitz of Revava, married Hodaya Rosenfeld of Lod.
 • A double mazal tov to Andi and David Arnovitz: their son Gabi and Noa Waldman had a baby boy, Matan Meir, last month. And their son Zevi and Tamar Katz of Sha'arei Tikvah were married this past Sunday.
 • Mazal tov to Jacques Hober on the upcoming marriage of his daughter Ariane to Jean-Max Koskievic in Paris. 
 • Rosh Hashanah / Yom Kippur: here is the list of the ba’alei tefillah, teki’ah and keri’ah.
 • Anyone who ordered seats and knows that they will not be in our shul for one of the days of Rosh Hashanah or for part of Yom Kippur, please send a note to mekomot.yael@gmail.com
 • Rav Vilk’s shiurim will not take place this Shabbat.
 • Visit our Times page. Shabbat candle lighting: 6:19pm; Havdalah: 7:30pm.