פרשת שופטים

הודעות

 • גילה ולביא פֶּרצ'יק, תושבי השכונה, יחגגו את בר המצווה של בנם אביתר,במניין השני בשבת. קידושא רבה לאחר התפילה בחסות משפחת פרצ'יק. מזל טוב לכל המשפחה!
 • מזל טוב כפול לרותי רקובסקי ומשפחתה לאירוסי הנכד עמנואל ליעל בלויגרונד וגם להולדת נינה לאלישיב וחיה רקובסקי.
 • מזל טוב לרות ומיכאל קגן להולדת נכד, בן לאיתי ויהודית קגן.
 • ראו מכתב לחברים לקראת השנה החדשה פה, כולל הוראות על הזמנת מקומות לימים הנוראים. הזמנת מקומות עד 1/9/23.
 • שיעוריו של הרב וילק יתקיימו כרגיל השבת.
 • ראו פרוטוקול מישיבה האחרונה של ועד בית הכנסת.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות שבת: 18:45; הבדלה: 19:57

Announcements

 • Gila and Lavi Perchik will celebrate their son Evyatar’s bar mitzvah this week at Beit Knesset Yael’s second minyan. The family invites the whole kehila to kiddush after services. Mazal tov to the whole family!
 • A double mazal tov to Ruthie Rackovsky and family on the engagement of her grandson Emanuel to Yael Bloigrund, and also on the birth of a great-granddaughter to Elyashiv and Chaya Rackovsky.
 • Mazal tov to Ruth and Michael Kagan on the birth of a grandson to Itai and Yehudit Kagan.
 • Please see our annual membership letter here. This includes information on how to order High Holiday seats for this year. Requests should be sent in no later than September 1st.
 • Rav Vilk’s shiurim will take place as usual this Shabbat.
 • See the minutes from the last va’ad meeting of the beit knesset.
 • Visit our Times page. Shabbat candle lighting: 6:45pm; Havdalah: 7:57pm.