פרשת במדבר – שבת מברכין

הודעות

 • מזל טוב לרב אהרון ופרל בורו להולדת שתי נינות. כרם מרים נולדה בערב שבת חול המועד פסח למיכל ויוסי מנור ממודיעין. הסבא וסבתא הם אפרים וידידה בורו. הנינה השנייה נולדה אתמול לחיים וצביה זימרמן מאריזונה. הסבא וסבתא הם בקי וג'ו זימרמן.
 • מאחלים תפילה לרפואה שלמה לאברהם יהושע בן פרל באהדנא בתוך שאר חולי ישראל.
 • יום ירושלים / סעודה שלישית חגיגית:
  בשבת זו, נקדים את תפילת מנחה לשעה 18:45, ומייד אחריה נקיים בחצר בית הכנסת את הסעודה המסורתית שלנו לכבוד יום ירושלים. כל החברים ישתדלו לבוא ולחגוג בצוותא את שחרור ירושלים ופיתוחה. במהלך הסעודה, לוחם חטיבת הצנחנים ד"ר דב גולדפלם, יספר על מסלול הקרב שלו במהלך מלחמת ששת הימים.
  מאד נעריך התנדבות חברים וחברות בהתארגנות ופירוק סעודה זו.
 • תורמים את הספרייה של הרב ד"ר וולטר ארנשטיין ז״ל. הספרייה נמצאת בביתו בדרך חברון 83/26 ומכילה בעיקר ספרי קודש, חלקם הגדול ישנים אבל במצב טוב מאוד. מוזמנים לבוא לבקר ולבחור. לתיאום ביקור – סטיבן דרוקר: 0544843908.
 • לאור המצב הביטחוני מתפללים שיש בידיהם כלי נשק ברישיון והמיומנים בשימושם מתבקשים להגיע חמושים בבואם לתפילות.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות: 18:57; הבדלה: 20:13.

Announcements

 • Mazal tov to Rabbi Aaron and Pearl Borow on the birth of two great-granddaughters. Kerem Miriam was born on Erev Shabbat chol hamoed Pesach to Michal and Yossie Manor of Modiin. Grandparents are Ephraim and Yedida Borow. The second great-granddaughter was born yesterday to Chaim and Tzivia Zimmerman of Scottsdale, Arizona. Grandparents are Becky and Joe Zimmerman.
 • We wish a refuah shlemah to אברהם יהושע בן פרל באהדנא.
 • Yom Yerushalayim / Festive Seudah Shlishit:
  This Shabbat, we will be davening mincha earlier, starting at 6:45pm,  immediately after which we will hold our traditional annual seudah in honor of Yom Yerushalayim in the shul courtyard. During the seudah, Dr. Dov Goldflam will share with us his experiences fighting in Jerusalem in the Six Day War.
  We would greatly appreciate volunteer help with setting-up before and cleaning up after the meal.
 • The library of Rabbi Walter Orenstein ז״ל is being given away, from his home at 83/26 Derekh Hevron. It contains primarily ספרי קודש, mostly old but in very good condition. To schedule a visit, call Steven Drucker at 054-484-3908.
 • In light of the current security situation, those licensed to carry a weapon and skilled in its use are requested to come armed to the Beit Knesset.
 • See our Times page. Candle-lighting: 6:57pm; Havdalah: 8:13pm.