פרשת תצווה – זכור – פּוּרים

הודעות

 • מזל טוב לסוּזן ואדם וינטוֹן ולשרה וברנרד פרומסון לרגל הולדת הנכדה, לילדיהם בנימין ורֶנָטָה בלונדון.
 • ברכות ליצחק קורן על ההוצאה לאור של ספרו החדש:  Israel and the Nations: The Bible, the Rabbis, and Jewish-Gentile Relations.
 • בשושן פורים, יום ד׳, 8 במרץ, תתקיים קריאת מגילה לנשים בלבד בשעה 10:00 (בדיוק) בבית כנסת יעל. לצערנו אין אופציה לשידור זוּם. נשׂמח באותו הזמן לקבל תרומות בכסף מזומן לעזור למקלט לנשים מוּכּוֹת בבקעה.
 • בחודשים הקרובים, כאשר מיכאל גיליס בשבתון בחו״ל, אלכּס פּוֹמסוֹן ישמש כממלא מקום ראש הוועד.
 • תירשמו לשבתון 2023 – השבתון הירושלמי. ניתן להזמין זוגות חברים או משפחה לשבתון.
 • לאור המצב הביטחוני מתפללים שיש בידיהם כלי נשק ברישיון והמיומנים בשימושם מתבקשים להגיע חמושים בבואם לתפילות.
 • יתקיימו שיעורי הרב וילק השבת.
 • ראו עמוד זמני תפילה לכל הזמנים, כולל פורים. הדלקת נרות בשבת: 17:03, הבדלה: 18:15.

Announcements

 • Mazal tov to new grandparents Susan and Adam Winton and Sarah and Bernard Fromson on the birth of a granddaughter to their children, Ben and Renate in London.
 • Mazal tov to Eugene Korn on the publication of his latest book, "Israel and the Nations: The Bible, the Rabbis, and Jewish-Gentile Relations."
 • The women’s megillah reading will begin promptly at 10:00am on Shushan Purim, March 8, at Beit Knesset Yael. There will be no Zoom connection this year. We will also be collecting purim tzedakah for the women’s shelter in Baka. Cash only, please.
 • Over the next months, while Michael Gillis is on sabbatical overseas, Alex Pomson will serve as acting chair of the va’ad.
 • Sign up for our 2023 Shabbaton in Jerusalem this April. Members are welcome to invite family and/or friends to join us.
 • In light of the current security situation, those licensed to carry a weapon and are skilled in its use are requested to come armed to the Beit Knesset.
 • Rav Vilk’s shiurim will take place this Shabbat.
 • See our Times page for all times, including Purim. Shabbat candle lighting: 5:03pm, havdalah: 6:15pm.