פרשת תרומה

הודעות

  • הירשמו לשבתון 2023 – השבתון הירושלמי. ניתן להזמין זוגות חברים או משפחה לשבתון.
  • לאור המצב הביטחוני מתפללים שיש בידיהם כלי נשק ברישיון והמיומנים בשימושם מתבקשים להגיע חמושים בבואם לתפילות.
  • לֹא יתקיימו שיעורי הרב וילק השבת.
  • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות: 16:58, הבדלה: 18:10.

Announcements

  • Sign up for our 2023 Shabbaton in Jerusalem this April. Members are welcome to invite family and/or friends to join us.
  • In light of the current security situation, those licensed to carry a weapon and are skilled in its use are requested to come armed to the Beit Knesset.
  • Rav Vilk’s shiurim will not take place this Shabbat.
  • See our Times page. Candle lighting: 4:58pm, Havdalah: 6:10pm.