פרשׁת משׁפטים – שׁקלים – מברכין

הודעות

 • מזל טוב למיכל ומאיר פכלר להולדת הנכד, בן לזוֹאי ובֹּעז פכלר בבוסטון.
 • מזל טוב לנעמי וישראל ליפשיץ לנישואי נכדתם שרה לבנייה רקנטי מאפרת. מזל טוב גם להורים יהודית ונחמיה ליפשיץ מעדי-נגב.
 • קידוש: לכבוד שבת מברכין יתקיים קידוש בחצר בית הכנסת אחרי המנין של 9:00. כולם מוזמנים.
 • השבת אבידה: אם מצא מישהו כרך מדרש רבה בבית הכנסת בליל שבת האחרון (יתרו) בבקשה.
 • ליצור קשר עם מיכאל גיליס כדי להשיב את הספר.
 • ראו מידע על השבתון 2023 – השבתון הירושלמי. המעוניינים להירשם אנא עשו זאת בימים הקרובים כדי שלא נאלץ להחזיר חדרים. ניתן להזמין זוגות חברים או משפחה לשבתון. ההרשמה תיסגר ביום רביעי, ראש חודש אדר, 22.2
 • לאור המצב הביטחוני מתפללים שיש בידיהם כלי נשק ברישיון והמיומנים בשימושם מתבקשים להגיע חמושים בבואם לתפילות.
 • אנחנו חוזרים שוב על הבקשה לחברים הסובלים מתסמינים של קורונה (שיעול, חום וכו׳) – גם אם טרם נמצאו חיוביים לוירוס – לשקול לא להגיע לבית הכנסת.
 • קורונה – דלתות פתוחות: הקורונה עדיין איתנו. מתוך דאגה לבריאות הציבור גם בימים קרים כאלו יש להקפיד להשאיר את הדלתות פתוחות.
 • שיעורי הרב וילק יתקיימו השבת.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות: 16:52, הבדלה: 18:05.

Announcements

 • Mazal tov to Michal and Meir Fachler on the birth of a grandson, son to Zoe and Boaz Fachler in Boston
 • Mazal tov to Naomi and Yisrael Lifshitz on the upcoming marriage of their granddaughter Sara to Benaya Recanati of Efrat. Mazal tov as well to the parents Yehudit and Nechemia Lifshitz of Adi-Negev.
 • Kiddush Shabbat Mevarchim: There will be a kiddush after the 9am minyan this Shabbat. All are welcome!
 • Lost and Found: if anyone found a volume of Midrash Rabbah last Friday night (Yitro) please contact Michael Gillis to return it.
 • See information about our upcoming 2023 Shabbaton in Jerusalem this April. Members are encouraged to sign up by Wednesday, February 22, so that we do not lose advance booking discounts. Members are welcome to invite family and/or friends to join us.
 • In light of the current security situation, those licensed to carry a weapon and are skilled in its use are requested to come armed to the Beit Knesset.
 • As we seem to be entering another wave of COVID-19, we ask that anyone with symptoms (cough, fever etc.) consider not attending Beit Knesset, even if the individual has not yet tested positive.
 • Corona – Open Doors Policy: COVID-19 is still with us. There will be days when we feel the cold, yet doors must remain open.
 • Rav Vilk’s shiurim will take place this Shabbat.
 • See our Times page. Candle lighting: 4:52pm, Havdalah: 6:05pm.