פרשת בא

הודעות

 • מזל טוב לצוֹפיה וחנן קוּפּיאצקי להולדת הבן, נכד לסבים דניאל וזהבה טאוב וארי ואליסון קוּפּיאצקי, נין לסבא רבא ד"ר הֶנרי צבי גוֹלדבלוּם.
 • אסיפה כללית מיוחדת של העמותה. במוצאי שבת בשלח, י״ג שבט, 4 בפברואר תתקיים מיד אחרי ערבית אסיפה מיוחדת לבחור ועד חדש לבית הכנסת.
 • אנחנו חוזרים שוב על הבקשה לחברים הסובלים מתסמינים של קורונה (שיעול, חום וכו׳) – גם אם טרם נמצאו חיוביים לוירוס – לשקול לא להגיע לבית הכנסת.
 • קורונה – דלתות פתוחות: הקורונה עדיין איתנו. מתוך דאגה לבריאות הציבור גם בימים קרים כאלו יש להקפיד להשאיר את הדלתות פתוחות.
 • שיעורי הרב וילק יתקיימו השבת.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות: 16:33, הבדלה: 17:47.

Announcements

 • Mazal tov to Sophie and Chanan Kupietzky on the birth of a son. Mazal tov to grandparents Daniel and Zehava Taub and Ari and Allison Kupietzky and to great-grandfather Dr. Henry Goldblum.
 • Special General Meeting. Immediately after arvit following Shabbat Beshalach, February 4, there will be a special general meeting of the Amuta of the Beit Knesset to elect a new va’ad.
 • As we seem to be entering another wave of COVID-19, we ask that anyone with symptoms (cough, fever etc.) consider not attending Beit Knesset, even if the individual has not yet tested positive.
 • Corona – Open Doors Policy: COVID-19 is still with us. There will be days when we feel the cold, yet doors must remain open.
 • Rav Vilk’s shiurim will take place this Shabbat.
 • See our Times page. Candlelighting: 4:33pm, Havdalah: 5:47pm.