פרשת ויחי – שבת חזק

הודעות

 • מזל טוב לדינה ויהונתן פורת להולדת נכדים תאומים [בן ובת] ליעל בת-ציון וחיים חן, ולסבא וסבתא אברהם ומרים גרצקס.
 • מזל טוב לתמרה ושמחה אדל להולדת נכד לתמרה, בן לנריה ואיילת גוטשטיין מכוכב השחר.
 • בשבת מברכים חודש שבט (פרשת וארא) נכבד בקידוש את החברים והחברות שהגיעו ל 80 בשנתיים של קורונה.
 • אנחנו בפתח גל חדש של קורונה. חברים הסובלים מתסמינים (שיעול, חום וכו׳) – גם אם טרם נמצאו חיוביים לוירוס – מתבקשים לשקול לא להגיע לבית הכנסת.
 • קורונה – דלתות פתוחות: הקורונה עדין איתנו. מתוך דאגה לבריאות הציבור גם בימים קרים כאלו יש להקפיד להשאיר את הדלתות פתוחות.
 • הרב וילק יתן שיעור בדף יומי ב-06:30 ויתקיים גם שיעור על ידו אחרי מנחה.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות: 16:15, הבדלה: 17:30.

Announcements

 • Mazal tov to Deena and Jonathan Porath on the birth of twins (a boy and a girl) to Yael Bat-Zion and Chaim Hen, and to the other grandparents, Avraham and Miriam Gratzkes.
 • Mazal Tov to Tamara and Simcha Edell on the birth of a grandson to Tamara, son to Neriya & Ayelet Gottstein of Kochav HaShachar.
 • On Shabbat Mevorchim Shevat (Parshat Va’era), members who have turned 80 during Corona years will be honored with a kiddush.
 • As we seem to be entering another wave of Covid 19, we ask that anyone with symptoms (cough, fever etc.) consider not attending Beit Knesset, even if the individual has not yet tested positive.
 • Corona – Open Doors Policy: COVID-19 is still with us. There will be days when we feel the cold, yet doors must remain open.
 • Rav Vilk: daf yomi at 6:30am and shiur after mincha.
 • See our Times page. Candlelighting: 4:15pm, Havdalah: 5:30pm.