פרשׁת וישׁב – שׁבת מברכין

הודעות

 • מזל טוב למיכל ומאיר פַכלר להולדת נכדים תאומים לעטרת ונתי פכלר ווֹזנר — וּלמרדכי ונעמי רוטנברג וכל משפחות ווֹזנר ופכלר.
 • יִתן הרב שִׁעוּר בשבת בין מנחה לערבית.
 • בשבת מברכים טבת (פרשת וישב) ובשבת מברכים שבט (פרשת וארא) נכבד בקידוש את החברים והחברות שהגיעו ל 80 בשנתיים של קורונה. הוועד יצר קשר עם החברים והחברות לפי הרשימות הקיימות. אם לא יצרנו קשר עם מישהו או מישהי שהגיעו לגבורות בשנתיים האחרונות, בבקשה ליצור קשר עם מיכאל גיליס.
 • כנראה אנחנו בפתח של גל חדש של קורונה. חברים עם תסמינים (שיעול, חום וכו׳) – גם אם טרם נמצאו חיוביים לוירוס – מתבקשים לשקול שלא להגיע לבית הכנסת.
 • קורונה – דלתות פתוחות: הקורונה עדין אתנו. אחרי התייעצות רפואית הוועד החליט שבזמן התפילות הדלתות תשארנה פתוחות. החורף הגיע ואיתו ימים קרים.אך מתוך דאגה לבריאות הציבור גם בימים קרים כאלו יש להקפיד להשאיר את הדלתות פתוחות.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות: 16:02, הבדלה: 17:17.

Announcements

 • Mazal tov to Michal and Meir Fachler on the birth of twin grandsons to Ateret and Nati Fachler Wozner — and to great-grandparents Mordechai and Naomi Rotenberg — and to all the Fachler and Wozner families.
 • Rav Vilk will give his shiur on Shabbat between mincha and ma'ariv.
 • On Shabbat Mevorchim Tevet (Parshat Vayeshev) and Shabbat Mevorchim Shevat (Parshat Vayera), members who turned 80 during Corona years will be honored with a kiddush. Effort was made to contact members using existing lists; if we failed to reach someone, please be in touch with Michael Gillis.
 • As we seem to be entering another wave of COVID-19, we ask that anyone with symptoms (cough, fever etc.) consider not attending Beit Knesset, even if the individual has not yet tested positive.
 • Corona – Open Doors Policy: COVID-19 is still with us. Following professional consultation, the va’ad has decided that during tefillot the doors must remain open. Winter months are upon us. Regrettably there will be days when we truly feel the cold. Yet doors must remain open.
 • See our Times page. Candlelighting: 4:02pm, Havdalah: 5:17pm.