מתפלל מאומת קורונה בבית הכנסת

  • חברנו מרטין וייסברג נמצא חיובי לקורונה. ביום חמישי וביום שישי התפלל בבוקר במניין השני ב-7:45. מאחלים לו רפואה שלמה.

New COVID-19 Case

  • Our member Marty Weisberg has tested positive for coronavirus. On Thursday and Friday mornings, he attended the second minyan at 7:45. We wish him a רפואה שלמה.