שׁיעור חדשׁ – פרשׁת השׁבוע לפי הרב יונתן זַקס

שׁיעור באנגלית ע״י הרב ד״ר יוּגִ׳ין קוֹרן

  • ימי רביעי 19:30 – 20:45, בבית המדרש וגם בזוּם
  • מתחילים ב-19/10 עם פרשת בראשית
  • נא הירשמו עם יוּגִ׳ין קורן ב- ebkorn@gmail.com

New Class in English: Parashat Ha-Shavua through the Eyes of Rabbi Jonathan Sacks ז״ל,
Led by R. Dr. Eugene Korn

  • Each week we will analyze, in English, the parashah for the upcoming Shabbat utilizing the commentary and ideas of Rabbi Jonathan Sacks
  • Wednesday evenings, 7:30-8:45pm, live in the Beit Midrash and on Zoom (hybrid)
  • Beginning October 19 with Parashat Bereishit
  • Register with Eugene Korn at ebkorn@gmail.com