פרשת נִצָּבִים / רֹאשׁ השׁנה תשפ״ג

הודעות

 • מזל טוב לתמי ושׂשׂון צַ'קוטאי לבת המצווה של נכדתם ארבל אלינור צביה, בתם של ברק ועַדה צ'קוטאי.
 • משפחת סקליר מזמינה את הציבור לקידוש הודיה, שיתקיים אי"ה השבת בחצר ביהכ"נ בסיום המנין השני.
 • לחצו פה לרשימה של בעלי תפקידים / חזנים לתפילות הימים הנוראים.
 • אנחנו שמחים להכריז על החתנים לשמחת תורה השנה.
  • חתן תורה: מוטי קהת
  • חתן בראשית: לורי בלנדיס
  • כל הנערים: טוני טווייטס
  • כלת התורה: מרשה רוט
 • מזל טוב לכולם!
 • אנחנו שׂמחים להכריז על החתנים / הכלה לשׂמחת תורה השנה: חתן תורה: מוטי קהת, חתן בראשית: לורי בלנדיס, כל הנערים: טוֹני טווֵייטס, כלת התורה: מרשה רוֹט. מזל טוב לכולם!
 • מהרב וילק: מצ"ב פה דף הסברים ונוסח פרוזבול לאנשי הקהילה.
 • תזכורת למלא טופס חברים תשפ״ג ולשלם דמי חבר.
 • ראו עמוד זמני תפילה המעודכן. הדלקת נרות: 17:59, הבדלה: 19:09.

Announcements

 • Mazal tov to Tami and Sasson Chacoty on the bat mitzva of their granddaughter, Arbel Elinor Tzvia, the daughter of Barak and Adah Chacoty.
 • Hava and David Sklare invite the members of the congregation to a kiddush this Shabbat, which will take place in the shul’s courtyard after the second minyan.
 • Here is the list of chazanim and gabbaim for the High Holidays.
 • We are pleased to announce this year’s chatanim for Simchat Torah.
  Chatan Torah: Moti Kehat
  Chatan Bereishit: Laurie Blendis
  Kol Hane’arim: Tony Thwaites
  Kallat HaTorah: Marsha Roth
  Mazal tov to all the honorees!
 • Rav Vilk: attached please find an explanation of a "prosbul" for the end of the shmita year and the appropriate form.
 • Reminder to fill in member forms for 5783 — and to pay dues.
 • Visit our updated Times page: candlelighting: 5:59pm, havdalah: 7:09pm.