פרשת כי תבוא

הודעות

  • מזל טוב לאברהם וחיה שויאר להולדת הנינה ,יעל ביילא רבקה, בת לאביגיל ואורי לונדון, בדנבר קולורדו.
  • לילה ראשון של סליחות: במוצאי שבת פרשת כי תבוא בשעה 23.00 נתכנס ללילה הראשון של סליחות. גֶ'רֶמִי ברקוביץ יעבור לפני תיבה.
  • תזכורת למלא טופס חברים תשפ״ג ולשלם דמי חבר.
  • ראו עמוד זמני תפילה המעודכן. תודה רבה לדוד ודלר. הדלקת נרות: 18:08, הבדלה: 19:18.

Announcements 

  • Mazel Tov to Avraham and Chaya Scheuer on the birth of a great-granddaughter, Yael Baila Rifka, in Denver. Parents are Avigail and Uri London.
  • First Night Selichot: Following Shabbat Ki Tavo at 11.00pm, there will be the first night of selichot, led by Jeremy Berkovits.
  • Reminder to fill in member forms for 5783—and to pay dues.
  • Visit our updated 5783 Times page. Thanks again to Dovid Wadler. Candlelighting: 6:08pm, havdalah: 7:18pm.