מתפלל מאומת קורונה בבית הכנסת

  • חברנו משה שלזינגר נמצא חיובי לקורונה. בשבת התפלל בבוקר במניין השני והשתתף כמובן לאחר מכן בקידוש. מאחלים לו רפואה שלמה.

New COVID-19 Case

  • Our friend Moshe Schlesinger has tested positive for coronavirus. On Shabbat morning he attended the second minyan and was of course at the kiddush. We wish him a רפואה שלמה.