פרשת פנחס

הודעות

 • מזל טוב לפרופסור מרדכי נחום פנקובר בהגיעו לגבורות, וכן לרגל חגיגת עשׂרים שנה לעלייתו ארצה ושירות לקהילה בתפקידו כגבאי מידי יום ביומו בבית הכנסת שלנו.
 • מזל טוב לדבורה ומשה פרײַסבלום ולכל המשפחה להולדת הנכד, בן ללִיה הדס וגיורא אנג’ל.
 • הרב וילק לא יעביר שיעור בין מנחה לערבית השבת.
 • מסכות: אין עדיין חובה מטעם משרד הבריאות לעטות מסכות. בכל זאת, לאור ההתפרצות הנוכחית של קורונה, מומלץ לעטות מסכה בתוך בית הכנסת במיוחד כאשר נמצא קהל גדול. יש אפשרות להתפלל בחוץ ללא מסכה.
 • למרות שאינן הוראות חדשות מהמשטרה לגבי שמירה על בית הכנסת לאור המצב הביטחוני הנוכחי, הוועד מבקש מחברים המחזיקים נשק ברישיון להגיע חמושים לבית הכנסת.
 • ראו עמוד זמני תפילה לשבת (הדלקת נרות: 19:10, הבדלה: 20:26) וּליום שבעה עשׂר בתמוז למחרת ביום א׳.

Announcements

 • Mazal tov to Professor Monty Noam Penkower on reaching the venerable age of 80. He is also celebrating 20 years since his aliyah and taking on his post as gabbai every day in our shul.
 • Mazal tov to Devorah and Moshe Preiss-Bloom on the birth of a grandson, a son to Lia Hadas and Giora Angel.
 • Rav Vilk will not give his class between mincha and aravit this Shabbat.
 • Masks: There is still no formal requirement of the Ministry of Health to wear masks. Nevertheless, with the current outbreak of Covid, it is recommended that masks be worn inside the Beit Knesset particularly when it is crowded. Anyone uncomfortable with masking is welcome to daven outdoors.
 • Security: No special instructions have been received from the police regarding security in the present situation. Nevertheless, the va’ad asks those licensed to carry a weapon to come armed to the Beit Knesset.
 • See our Times page for both Shabbat (candlelighting: 7:10pm, havdalah: 8:26pm) and Sunday — Fast of 17th of Tammuz.