פרשת נשׂא – שבועות

הודעות

 • מזל טוב לגרשון לוֹאל ולכל קרובי משפחות לוֹאל-ליבוביץ ודובנוב, להולדת הנין, בן לחיה מושקה ויוסף יצחק לוֹאל.
 • מזל טוב כפול לרותי רקובסקי להולדת שני נינים. הנינה עומר אסתר נולדה לפני שבוע לידידיה והילה שלזינג׳ר. הסבים הם שירה וברי שלזינג׳ר. השבוע נולד נין לתהילה ודוד כיטוב, נכד ליואל ושושנה רקובסקי.
 • הקהילה מאחלת רפואה שלמה וּמהירה לחברנו מיכאל אלברט (מיכאל בן רבקה) שעבר ניתוח לב השבוע.
 • ראו כתבה פה שמופיעה בגיליון האחרון של מגזין ״המזרחי״ מאת חברנו דוד אוֹליבסטון שראיין את חברנו פרופ’ ישׂראל אומן.
 • לימוד ליל שבועות: ראו פּוֹסט.
 • מסכות: כעת, לפי הנחיות משׂרד הבריאות, אין חובה לעטות מסכות. בכל זאת, לאור העובדה שאצלנו יש מתפללים רבים בקבוצת סיכון מוגברת, אנחנו מבקשים לעטות מסכות בתפילות כאשר יש מתפללים רבים בבית הכנסת – בעיקר בליל שבת ובמניין השני בשבת בבוקר. נמשיך את המדיניות של דלתות וחלונות פתוחים בזמן התפילה.
 • למרות שאין הוראות חדשות מהמשטרה לגבי שמירה על בית הכנסת לאור המצב הביטחוני הנוכחי, הוועד מבקש מחברים המחזיקים נשק ברישיון להגיע חמושים לבית הכנסת.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות: 19:05, הבדלה: 20:23.

Announcements

 • Mazal tov to George Lowell on the birth of a great-grandson, born to Chaya Mushka and Yosef Yitzchak Lowell on Shabbat morning, 27 Iyar, 28 May.  Mazal tov to all the relatives of the Lowell-Lebowitz and Dubov families.
 • A double mazal tov to Ruthie Rackovsky on the birth of 2 great-grandchildren. Last week great-granddaughter Omer Esther was born to Yedidyah and Hila Schlesinger; her grandparents are Shira and Barry Schlesinger. And this week a baby boy was born to Tehilah and Dovid Kitov; his grandparents are Yoel and Shoshannah Rackovsky.
 • The kehilla wishes a refuah shlemah v’mehira to our member Michael Elbert (Michael ben Rivka), following open-heart surgery.
 • Our member David Olivestone interviewed fellow Yael Shul member Professor Yisrael Aumann. Here’s the article that was published in the latest issue of Hamizrachi Magazine.
 • Learning program in Hebrew for the eve of Shavuot. See post.
 • Masks: The Ministry of Health has ended the requirement to wear masks. Nevertheless, because we have members who are in a high risk category, we request that masks be worn when the Beit Knesset is quite full – principally on Friday nights and second minyan on Shabbat morning. We will continue to keep windows and doors open during tefillot. Anyone uncomfortable with masking is welcome to daven outdoors.
 • Security: No special instructions have been received from the police regarding security in the present situation. Nevertheless, the va’ad asks those licensed to carry a weapon to come armed to the Beit Knesset. 
 • See our Times page. Candlelighting: 7:05pm, havdalah: 8:23pm.