פרשת בהר

הודעות

  • מזל טוב לאבי רוזנשיין וידידה לוּבין וּלדײַאן ושמואל רוזנשיין לרגל בר המצווה של צבי. 
  • מזל טוב לישראל ונעמי ליפשיץ להולדת הנין, בן ליאיר ואחינועם הכהן ונכד לנֹעם ושירה הכהן מעתניאל.
  • שיעור הרב: השבת יתחיל הרב שוב לתת את השעיור בין מנחה לערבית. הנושא: "הלכות סבא וסתא".
  • מסכות: כעת, לפי הנחיות משׂרד הבריאות, אין חובה לעטות מסכות. בכל זאת, לאור העובדה שאצלנו יש מתפללים רבים שבקבוצת סיכון, אנחנו מבקשים לעטות מסכות בתפילות כאשר יש מתפללים רבים בבית הכנסת – בעיקר בליל שבת ובמניין השני בשבת בבוקר. נמשיך את המדיניות של דלתות וחלונות פתוחים בזמן התפילה.
  • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות: 18:52, הבדלה: 20:08

Announcements

  • Mazal tov to Avi Rosenschein and Yedida Lubin and to Diane and Bob Rosenschein on the occasion of Tzvi's bar-mitzvah.
  • Mazal tov to Naomi and Yisrael Lifshitz on the birth of a great-grandson. Mazal tov to parents, Yair and Achinoam HaCohen, and to grandparents, Shira and Noam HaCohen of Otni'el.
  • This Shabbat, Rav Vilk will resume his shiurim between Minchah and Arvit. Topic: "The Halachot of Grandparents."
  • Masks: The Ministry of Health has ended the requirement to wear masks. Nevertheless, because we have many members who are in a high risk category, we request that masks be worn when the Beit Knesset is quite full – principally on Friday nights and the second minyan on Shabbat morning. We will continue the policy of keeping windows and doors open during tefillot.
  • See our Times page. Candle lighting: 6:52pm, havdalah: 8:08pm.