פרשת קדֹשים – מחר חֹדשׁ

  • מזל טוב לדינה ברוקהיימר להולדת הנינה ולהורים תמר ובנימין סלומון ולסבא וסבתא אסתר ואריה סלומון.
  • ראו כתבה על החברים שלמה ורות ברלינגר.
  • יום העצמאות: ליל יום העצמאות 19:45: ערבית חגיגית עם מאיר פַכלר בליווי שמעון קהן. שחרית ב- 6:00 ו-7:45. יוגש כיבוד אחרי כל מניין.
  • מסכות: כעת, לפי הנחיות משׂרד הבריאות אין חובה לעטות מסכות. בכל זאת, לאור העובדה שאצלנו יש מתפללים רבים בקבוצת סיכון, אנו מבקשים לעטות מסכות בתפילות כאשר יש מתפללים רבים בבית הכנסת – בעיקר בליל שבת ובמניין השני בשבת בבוקר. נמשיך את המדיניות של דלתות וחלונות פתוחים בזמן התפילה. ניתן להמשיך לשבת בחצר הקדמי והפנימי של בית הכנסת.
  • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות: 18:42, הבדלה: 19:57.

Announcements

  • Mazal tov to Dena Brueckheimer on the birth of a great-granddaughter and to parents Tamar and Binyamin Salomon and grandparents Esther and Aryeh Salomon.
  • See the recent article in the Jerusalem Post about our members Shlomo and Ruth Berlinger: "The story of Holocaust survivors who married, and moved to Israel."
  • Yom Ha’atzmaut: Wednesday May 4 7:45pm: festive arvit led by Meir Fachler accompanied by Howie Kahn. Thursday shacharit 6:00am and 7:45am. Light refreshments will follow each minyan.
  • Masks: The Ministry of Health has ended the requirement to wear masks. Nevertheless, because we have many members in a high risk category, we request that masks be worn when the Beit Knesset is quite full – principally on Friday nights and the second minyan on Shabbat morning. We will continue the policy of keeping windows and doors open during tefillot. Those who feel uncomfortable about coming inside can continue to sit in the front or internal courtyard. 
  • See our Times page — candlelighting: 6:42pm, havdalah: 7:57pm.