מתפללת מאוּמתת קורונה בבית הכנסת

  • חוה סקלֵייר נמצאה מאומתת כחוֹלה קורונה. התפללה בבית הכנסת בחג שביעי של פסח וּבשבת במניין של 9:00.
  • מחוסנים מעל גיל 60 שהיו בקרבת 2 מטר ממנו במשך יותר מ-15 דקות חייבים לעשות בדיקת PCR. אלה שמחוסנים ומתחת לגיל 60 יכולים להסתפק בבדיקת אנטיג'ן מהירה ביתית. אם הבדיקה שלילית אין חובת בידוד למחוסנים ולמחלימים.
  • מאחלים לחווה רפואה שלמה.

Confirmed COVID Case in Beit HaKnesset

  • Our member Hava Sklare tested positive for Corona. She attended shul for on both Shvei'i Shel Pesach and Shabbat at the 9:00am minyan.
  • Those over 60 who are vaccinated and who were in close contact with him (i.e. within 2 metres for over 15 minutes) must take a PCR test. Those under 60 and who are vaccinated can take a home rapid antigen test. If the test is negative there is no quarantine requirement for those who are vaccinated or recovered.
  • We wish Hava a רפואה שלמה.