שביעי של פסח / פרשת אחרי מות

הודעות

 • מזל טוב למקסין ולוֹרי בלנדיס על הולדת הנינה השלישית שלהם, בת למירב וצבי אבו ואחות לעטרת ורעי.
 • תזכורת: ליל יום השואה 27/4/22. פרטים פה.
 • תזכורת: שבתון תשפ"ב באכסנית פוריה 29-30.4.22 פר' קדושים. ראו פרטים פה, כולל לוח זמנים.
 • ילדים מגיל 5 ומעלה המגיעים לבית הכנסת חייבים להיות או מחוסנים או מחלימים או אחרי בדיקה מהירה ביום שישי עם תוצאה שלילית. ילדים בכל גיל חייבים לעטות מסכה בתוך בית הכנסת. ילדים הנשארים בחצר יכולים להיות בלי מסכה. אנחנו מעריכים את שיתוף הפעולה של הורים וסבים בעניין הזה
 • ראו עמוד זמני תפילה.
 • חג שׂמח!

Announcements

 • Mazal tov to Maxine and Laurie Blendis on the birth of a great granddaughter, daughter to Meyrav and Zvi Abo and sister to Ateret and Reie.
 • Reminder: Yom HaShoah remembrance ceremony, Wednesday evening, April 27. Details here.
 • Reminder: shul Shabbaton sets off Friday 29-30 April, Parshat Kedoshim. Details here, including schedule.
 • We appreciate the cooperation of parents and grandparents with regard to young children indoors in shul. Children 5 years and older must be vaccinated, or recovered from COVID, or have tested negative on a rapid (antigen) test on Friday. Children of all ages must wear a mask inside the building. Children outside do not need a mask.
 • See our Times page.