פרשת וישב — שבת מברכין

הודעות

 • מזל טוב כפול לרב אהרֹן ופֶּרל בּוֹרוֹ המגיעים לציוּן דרך חשוב בחייהם – אירוסים ראשונים של דור הנינים. הנינה דבורה זימרמן התארסה להלל פריימן. בנוסף מזל טוב להולדת נינה נוספת בת לנכדים נועם וחנה בורו.
 • אלישבע הוכבאום מזמינה את חברי הקהילה לקידוש לרגל הולדת הנכד החדש והודיה לרפואה ובריאות טובה. הקידוש יתקיים בשבת פרשת וישב לאחר התפילה במניין המתחיל ב-09:00 בערך ב-11:00.
 • הודעה ממימי דיקמן: ״משה ואני רוצים להודות לבית הכנסת, לחברים, וּבמיוחד לסטיב זרובניק עבור האוכל, החיבוק, והעזרה בשבעה של אמא של משה. עזר לנו מאוד לחזור מחו״ל לתמיכה וגמילות החסדים. תודה רבה!״
 • בשבת פרשת וישב תחודש תפילת מנחה גדולה בשעה 13:15.
 • אסיפת חברי עמותת בית הכנסת תתקיים במוצ"ש פרשת וישב 27.11.21 בשעה 19:30 בבית הכנסת. כל מי שמעוניין להיבחר לועד או להציע חבר אחר כחבר ועד, מוזמן ליצור קשר עם מיכאל גיליס:  michael.gillis@mail.huji.ac.il. ראו סדר יום פה.
 • ראה דו"ח פיננסי לשנת 2020 פה.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות שבת: 16:00.

Announcements 

 • Mazal tov to Rabbi Aaron & Pearl Borow on a big milestone: the engagement of their first great-granddaughter, Devorah Zimmerman, to Hillel Freiman. And another mazal tov to the Borows on the birth of a great-granddaughter to grandchildren Noam and Chana Borow.
 • Elisheva Hochbaum invites the members of Yael to a kiddush in honor of her new grandson and in gratitude for good health. The kiddush will be held this Shabbat after the 9:00am minyan, at approximately 11:00am. 
 • A message from Mimi Dickman — "Moshe and I would like to thank the shul, the members, and particularly Steve Zerobnick for the food, the outpouring, and the facilitation of Moshe's mother's shiva here in Israel. Returning to such kindness and support made the process much easier and softer. Thank you all so much."
 • Starting on Shabbat Parshat Vayeshev, we will restore the minyan for mincha gedolah at 1:15pm.
 • The general meeting of the Amutah of Beit Knesset Emek Refaim will take place on Motzei Shabbat Parshat VaYeshev 27/11/21 at 7:30pm in the Beit Knesset. Anyone interested in volunteering for the va’ad or nominating another person to serve on the va’ad is asked to contact Michael Gillis: michael.gillis@mail.huji.ac.il. See agenda here.
 • See financial report for 2020 here.
 • See our Times page. Shabbat candle-lighting: 4:00pm.