פרשת ויצא

הודעות

 • מזל טוב לאהרֹן ועדיאלה טאוב להולדת הבן. מזל טוב לסָבים דניאל וזהבה טאוב, וג'ק ויהודית ג'מאל, ולסָבים גדולים ד"ר הנרי צבי גודלבום, בריין טאוב ופרידה ג'מאל.
 • מזל טוב לסוֹפי ונתן במברגר להולדת הנכד, בן לבנם חזיאל ולאשתו אנט. שמו בישראל הינו אבי יוסף ג'אק, והוא אחיו הקטן של עילאי ורפי.
 • מזל טוב כפול לציפּי ואברהם בנמלך: (1) לאירוסי נכדתם שוהם, בִּתם של שִׁקמה ופרופ' אפי בנמלך משיקגו, עם גַ'סטין גליקמן מלוֹנג-אַיילנד, (2) ולבת המצווה של נכדתם הודיה בִתם של ליאת ואסף בנמלך מירושלים.
 • אסיפת חברי עמותת בית הכנסת תתקיים במוצ"ש פרשת וישב 27.11.21 בשעה 19:30. כל המעוניין להיבחר לועד או להציע חבר אחר כחבר ועד, מוזמן ליצור קשר עם מיכאל גיליס: michael.gillis@mail.huji.ac.il .
 • ראו דו"ח פיננסי לשנת 2020 פה.
 • תזכורת למניין בשבעה של יצחק פלאי ז״ל.
 • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות שבת: 16:06.

Announcements

 • Mazal tov to Aaron and Adiella Taub on the birth of a son. Mazal tov to grandparents Daniel and Zehava Taub and Jack and Judith Djemal and to great grandparents Dr. Henry Goldblum, Brian Taub and Frida Djemal.
 • Mazal tov to Sophie and Philippe Bamberger on the birth of a grandson, a son named Avi Yosef Jack to Chaziel and Annette Bamberger. Mazal tov to the older brothers, Ilai and Rafi.
 • A double mazal tov to Tzippi and Avraham Benmelech (1) on the engagement of their granddaughter Shoham, daughter of Shikma and Prof. Efy Benmelech of Chicago, to Justin Glickman of Long Island, and (2) on the bat-mitzvah of their granddaughter Hodaya, daughter of Liat and Asaf Benmelech of Jerusalem.
 • The general meeting of the Amutah of Beit Knesset Emek Refaim will take place on Motzei Shabbat Parshat VaYeshev 27/11/21 at 7:30pm. Anyone interested in volunteering for the va’ad or nominating another person to serve on the va’ad is requested to contact Michael Gillis: michael.gillis@mail.huji.ac.il.
 • See financial report for 2020 here.
 • Minyan reminder for the shiva of Itzchak Peli ז״ל.
 • See our Times page. Shabbat candle-lighting: 4:06pm.