קריאה מיוחדת

מאת סטיב זרובניק–

  • חברים, זאת קריאה מיוחדת לבקש עזרה למנין בבית השבעה של חברינו המנוח יצחק פלאי ז"ל.
  • היות ובית השבעה נמצא קצת רחוק מבית הכנסת, אנחנו לא רוצים לסמוך על זה שיהיו מספיק אנשים למנין. ליצחק בן שאומר קדיש.
  • אנא, תעשו מאמץ לבוא. יש רשימה פה ואנחנו מבקשים שתירשמו כדי שיתקיים מנין.
  • בברכה והרבה נחמה למשפחה.

From Steve Zerobnick–
  • Haverim, this is a special Call to Action to help with the minyan at the shiva house of our late friend, Itzchak Peli ז״ל.
  • Because the minyan is not in the immediate vicinity of the shul, we are concerned that there might not be enough people for a minyan.  Itzchak's son is saying kaddish.
  • Please make an effort to come reinforce this minyan by signing up to come on the list here so that the family can be certain that they will have a minyan.
  • With gratitude and much nechama to the family.