פרשת חיי שׂרה – שבת מברכין

הודעות

  • מזל טוב לפרופ׳ מרדכי נחום פנקובר ורעייתו פיליס מאיר לרגל הולדת הנין הראשון, מתן בנימין מאיר, בן לפנחס ושושנה מאיר, נכד לרב איתן וסלי מאיר ויונתן ותמר מילר, נין לאנטוני ורחל רוזן.
  • אסיפת חברי עמותת בית הכנסת תתקיים במוצ"ש פרשת וישב 27.11.21 בשעה 19:30. כל מי שמעוניין להיבחר לועד או להציע חבר אחר כחבר ועד, מוזמן ליצור קשר עם מיכאל גיליס: michael.gillis@mail.huji.ac.il
  • ראו פרוטוקול של אסיפת ועד בית הכנסת מ-10.10, כולל החלטה לגבי ״מניין דרך חברון״.
  • במוצ״ש מתחיל שעון חורף. יש להעביר את השעונים שעה אחורנית.
  • ראו עמוד זמני תפילה. הדלקת נרות שבת: 17:16.

Announcements

  • Mazal tov to Prof. Monty N. Penkower and Phyllis Mayer on the birth of a first great-grandchild, Matan Binyamin Mayer. Mazal tov to the parents Pinchas and Shoshana Mayer, grandparents Rabbi Eitan and Sally Mayer and Jonathan and Tamar Miller, and great-grandparents Anthony and Rachel Rosen.
  • The general meeting of the Amutah of Beit Knesset Emek Refaim will take place on Motzei Shabbat Parshat VaYeshev 27/11/21 at 7:30pm. Anyone interested in volunteering for the va’ad or nominating another person to serve on the va’ad is asked to contact Michael Gillis michael.gillis@mail.huji.ac.il.
  • See minutes of the October 10 Va’ad meeting, including the decision regarding the “Derech Chevron minyan”.
  • Standard Time (שעון חוֹרף) begins on Saturday night; we move the clocks back one hour.
  • See our Times page. Shabbat candle-lighting: 5:16pm.