ליל לימוד – הושענא רבה

בבית הכנסת – יום א' ליל הושענא רבה 26/9/21

21:00-21:45
פרופ' יהודה מירסקי
"כי אבי ואמי עזבוני- היבטים שונים."

21:45-22:30
גב' שירה ברויאר
"אילו עליתם חומה מבבל לא חרב בית מקדש בשניה": הסירוב לעלות לארץ והשלכותיו – עיון במדרשי חז"ל

22:30-23:15
דר' תהילה אליצור
"אום אני חומה- דמתה לתמר" .


Night of Learning for Hoshana Rabbah (Hebrew)

Sunday 26 September
Eve of Hoshana Rabbah
Beit Knesset Emek Refaim
4 Yael Street

9.00-9.45pm
Professor Yehuda Mirsky

9.45-10.30pm
Shira Breuer

10.30-11.15pm
Dr. Tehilah Friedman