פרשׁת וילך – שבת שובה

הודעות

 • המניין בבית מוזס (בית אבות קרוב לבית הכנסת) מחפש חזנים ובעל קורא לתפילות שחרית, מוסף, ומנחה ביום כיפור. שחרית תתחיל ב-9:00 עם ״נשמת״ ומנחה בשעה 16:40. מי שיכול לעזור, אנא צרו קשר עם ידידה לוּבּין: 054-7484704, yblubin@gmail.com.
 • כאן רשימת בעלי התפילה לימים הנוראים.
 • ראו חברות בבית הכנסת לשנת תשפ״ב והזמנות מקומות ישיבה לימים הנוראים.
 • בית הכנסת נוהג לפי "תו הירוק". הכניסה מותרת רק למחוסנים ולמחלימים. ילדים לא מחוסנים או מחלימים חייבים לעבור בדיקה תוך 72 שעות לבואם לבית הכנסת.
 • מסכות בבית הכנסת: חובה לעטות מסכה המכסה את הפה והאף בתוך בית הכנסת!
 • תרמו  לקרן הצדקה.
 • בדרך כלל ניתן להתעדכן בעמוד זמני התפילה (ראו תפריט מעלה)

זמנים: צום גדליה

 • תפילת מנחה: 18:15
 • תפילת ערבית: 19:06
 • סוף הצום: 19:16

זמנים: שבת שובה

 • הדלקת נרות: 18:15
 • מנחה וקבלת שבת: 18:40 / 17:23
 • דף יומי: 6:30
 • שחרית: 7:00 ו-9:00
 • מנחה קטנה: 17:55 ואחרי כן דרשת שבת שובה של הרב
 • צאת השבת: 19:26
 • סליחות ושחרית בימי חול: 5:30 ו-7:25
 • ערב יום כיפור: 5:50 ו-7:40
 • מנחה וערבית בימי חול: 18:35

זמנים: יום כיפור

 • מנחה ערב יום כיפור: 14:00
 • כל נדרי: 18:25
 • שחרית: 8:00
 • מנחה: 16:20
 • שופר: 19:08
 • סוף הצום: 19:20

Announcements

 • Residents of the Beit Mozes retirement home near the shul are looking for chazanim and a Torah reader for Yom Kippur. Shacharit will be at 9am (starting with Nishmat) and Mincha will be at 4:40pm. Anyone willing to help should contact Yedida Lubin at 054-7484704, yblubin@gmail.com.
 • Here is the list of the High Holidays ba’alei tefilah.
 • See membership for 5782 and to reserve high-holiday seating.
 • Our Beit Knesset follows “Tav yarok” rules — admission restricted to those fully vaccinated or recovered from COVID. Unvaccinated children, other than those who have recovered from COVID, must test negative within 72 hours before coming to shul.
 • COVID rules: Wearing a mask is an obligation within our Beit Knesset. The mask must cover both your mouth and nose!
 • Contribute to the Keren Tzedakah.
 • You can always check our updated Times page (click on זמני תפילה on the menu at the top of the page).

Times: Tzom Gedalya

 • Mincha: 6:15pm
 • Maariv: 7:06pm
 • End of fast: 7:16pm

Times: Shabbat Shuvah

 • Shabbat candle-lighting: 6:15pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 5:23pm / 6:40pm
 • Daf Yomi: 6:30am
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha Ketana: 5:55pm followed by the Rav’s Shabbat Shuvah derashah
 • Shabbat ends: 7:26pm
 • Weekday Selichot and Shacharit: 5:30am and 7:25am
 • Erev Yom Kippur: 5:50am and 7:40am
 • Weekday Mincha and Arvit: 6:35pm

Times: Yom Kippur

 • Mincha Erev Yom Kippur: 2:00pm
 • Kol Nidrei: 6:25pm
 • Shacharit: 8:00am
 • Mincha: 4:20pm
 • Shofar: 7:08pm
 • Fast Ends: 7:20pm