פרשׁת דברים – שׁבת חזון – ט׳ באב

הודעות

 • מזל טוב לאלישבע ודניאל גורדיס על הולדת הנכד, בן לאביאל ודורין.
 • סקר לגבי הימים הנוראים: ועד בית-הכנסת מתחיל להתארגן לקראת הימים הנוראים. כדי להקל על עבודה מורכבת זו, נודה לכם אם תענו על השאלון הקצר המצורף פה — עד ה-19 ביולי. התשובות אינן מחייבות כלל. כמו כן טופס זה אינו מהווה הזמנת מקומות. לאור המצב הבריאותי חשוב  שבית הכנסת לא יהיה מלא ולכן בשעת הצורך יתקיים מניין נוסף. 
 • ראו זמנים לצום תשעה באב מטה וכרגיל בעמוד זמני תפילה.
 • הודעה חשובה מסטִיב זרובניק: ״לצערי קיבלתי כרגע הודעה מבני עקיבא שהקבוצה שביקשה להתארח בקהילתנו בשבת נחמו לא תגיע. אני מודה לכל אלה שהודיעו על נכונותם לארח. הקהילה שלנו נענתה בצורה מרשימה! אני מבקש סליחה אם נגרמה לכם אי נוחות. בברכת תודה רבה, צום קל ובשׂוּרות טובות.״

זמנים לשבת

 • הדלקת נרות: 19:11
 • מנחה וקבלת שבת: 18:07/ 19:35
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה גדולה: 13:15
 • מנחה גדולה: 17:30
 • תחילת הצום 19:50
 • צאת השבת: 20:26

זמנים לתשעה באב

 • תחילת הצום: 19:50
 • ערבית וקריאת איכה: 20:45
 • שחרית מניין ראשון: 6:30
 • שחרית מנין שני: 8:30
 • מנחה גדולה: 14:00
 • מנחה קטנה: 19:10
 • ערבית: 20:02
 • סוף הצום: 20:12 

זמנים להמשך השבוע

 • שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
 • מנחה וערבית בימי חול: 19:35

Announcements

 • Mazal tov to Elisheva and Daniel Gordis on the birth of a grandson and to the parents, Aviel and Dorin.
 • Yamim Noraim survey: In order to help the shul va’ad plan for Yamim Noraim services, we ask you to complete the brief survey here by July 19. (Technical difficulties from last week were corrected.) Filling in the survey does not commit you and also does not constitute a request for Yamim Noraim seating. Because of the health situation we need to get an idea of our community’s intent. We will not be seating people to the full capacity of the Beit Knesset. If necessary, an additional tefillah space will be arranged.
 • See Tisha B’Av times below and, as always, on our Times page.
 • An important announcement from Steve Zerobnick: “Unfortunately, I just received word from B’nei Akiva that the group that had asked to be hosted in our community will not be coming. Thank you to all those families who already agreed to host. I apologize for any inconvenience this might have caused and look forward to hosting others in our community in the future. Our community is truly amazing! B’toda u’vracha and tzom kal!

Times: Shabbat

 • Shabbat candle-lighting: 7:11pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat:18:07pm / 19:35pm
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha Gedola: 1:15pm
 • Mincha Ketana: 5:30pm
 • Fast begins: 7:50pm
 • Shabbat ends: 8:26pm

Times: Tisha B’Av

 • Fast begins: 7:50pm
 • Arvit and Eikha: 8:45pm
 • Shacharit first minyan: 6:30am
 • Shacharit second minyan: 8:30am
 • Minchah Gedolah: 2:00pm
 • Minchah Ketanah: 7:10pm
 • Arvit: 8:02pm
 • Fast ends: 8:12pm

Times: Weekdays

 • Weekday Shacharit: 6:00am and 7:45am
 • Weekday Mincha and Arvit: 7:35pm