פרשׁת מטות – מסעי / שׁבת רֹאשׁ חֹדשׁ

הודעות

 • שיעוריו של הרב וילק לא יתקיימו בשבת פרשת מטות-מסעי .
 • סקר לגבי הימים הנוראים: ועד בית הכנסת מתחיל לארגן את הימים הנוראים. כדי להקל על עבודה מורכבת זו נודה לכם אם תענו על השאלון המצורף פה — עד ה-19 ביולי. התשובות אינן מחייבות אתכם כלל. כמו כן טופס זה אינו מהווה הזמנת מקומות. 
 • לאור המצב הבריאותי חשוב שבית הכנסת לא יהיה מלא ולכן בשעת הצורך יתקיים מניין נוסף. 
 • ראו זמנים לצום תשעה באב בעמוד זמני תפילה.

זמנים

 • הדלקת נרות: 19:13
 • מנחה" 18:09/ 19:40
 • שחרית: 7:00 ו- 9:00
 • מנחה: 19:20
 • ערבית: 20:29
 • שחרית בימי חול: 6:00 ו-7:45
 • מנחה וערבית בימי חול: 19:40

Announcements

 • There will be no shiurim by Rav Vilk this Shabbat.
 • Yamim Noraim survey: In order to help the shul va’ad plan for Yamim Noraim services, we ask you to complete the brief survey here by July 19. Doing so does not commit you and does not constitute a request for Yamim Noraim seating. Because of the health situation we need to get an idea of our community’s intent. We will not be seating people to the full capacity of the Beit Knesset. If necessary, an additional tefillah space will be arranged.
 • See Tisha B’Av times on our Times page.

Times

 • Shabbat candle-lighting: 7:13pm
 • Mincha and Kabbalat Shabbat: 6:09pm / 7:40pm
 • Shacharit: 7:00am and 9:00am
 • Mincha: 7:20pm
 • Arvit: 8:29pm
 • Weekday Shacharit: 6:00am and 7:45am
 • Weekday Mincha and Arvit: 7:40pm